Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Felvidék autonómiája
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Felvidéki közélet
View previous topic :: View next topic  
Author Message
abrakaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1956

PostPosted: Sat Jan 05, 2008 9:53 am    Post subject: Reply with quote

http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/spravy-stv/
film STV1 projekt autonómie 4.1.2008
majd (potom)klikk a (na)
projekt autonómia témára (na tému)
_________________
www.commorakozigaz.shp.hu
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
SonajazsobJoined: 27 Oct 2014
Posts: 16

PostPosted: Mon Jun 06, 2011 3:57 pm    Post subject: Miről is tárgyaljon a magyar kormány a szlovákkal Reply with quote

Miről is tárgyaljon a magyar kormány a szlovákkal

2011.06.02.

Amiről a Magyar Kormánynak tárgyalnia kéne a szlovákokkal:

1, A déli régió irányított asszimilációjának azonnali leállításáról.

2, A déli régió adóbefizetéseivel arányos állami beruházások azonnali megkezdéséről, és az eddig elmaradt fejlesztések pótlásáról.

3, A magyar nyelv mint második hivatalos nyelv elfogadásáról.

4, A fasiszta Benes dekrétumok eltörléséről, és a kifosztott magyarok kárpótlásáról.

5, A több száz éve magyarlakta települések etnikai arányának törvény általi védelméről. ( Aki betelepül, az egy minimális szinten tanulja meg az őslakosok nyelvét.)

6. A területi autonómiáról a Hodzsa-Bartha határon.

Egy fórumozó hozzászólását kiigazítva küldöm Á–nöknek!!!!

Na ezekről kéne tárgyalni, mert minden más lényegtelen.

Bósza János

Memorandum

2007 májusában fogalmazva

Az Európai Parlamentnek

Az Európai Bizottságnak

Az Európai Közösség MinisztertanácsánakA Felvidéki Magyar Nép igényei !

Abból kiindulván, hogy

A Koppenhágában meghatározott EU csatlakozási feltételek egyike a más nemzeti közösségekkel való bánásmód ;

Szlovákia EU tagsága azon a feltételezésen alapul, hogy az összes idevágó szabálynak eleget tesz ;


Tekintetbe véve, hogy

Diszkriminatív jogi és közigazgatási gyakorlat következtében, amelyek kiterjednek az élet minden területére, Szlovákia magyar lakossága immár több, mint 87 éve folyamatos hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve ;

A nyelvtörvény magyar szempontból gyakorlati jelentőség nélküli üres formaságnak tekintendő, mivel semmit sem változtatott az alapvető nyelvi hátrányos megkülönböztetésen ;

Az utolsó területi közigazgatási reform, az ország településeinek népi összetételét teljesen figyelmen kívül hagyván, önkényesen szétdarabolt tömör magyarlakta vidékeket, ezáltal megsértvén az EU által életbe léptetett kölcsönös segélynyújtás elvét is ;

A jogtalanul elkobzott magyar intézményi és magántulajdon visszaszolgáltatása helyett ezeket egy harmadik személy tulajdonába helyezik, vagy értékesitik azt ;

A magyar egyházak mindmáig várnak arra, hogy egész tulajdonukat visszakapják ;

A több mint 400.000 katolikus hívő vallásos lelkipásztori gondozására nincs magyar püspök ;

A jelenlegi kormány sem szándékozik a rasszista szellemiségű és a nemzetközi joggal összeférhetetlen, Bene¹ elnök által érvénybe léptetett dekrétumokat hatályon kívül helyezni, amelyek még az egyházakat is együttes bűnösséggel vádolják ;

Az anyanyelvű oktatás terén komoly hiányosságok állapíthatók meg az egész szlovákiai magyarság hátrányára, az iskolák száma messze nem éri el a népességi arány alapján jogosat és szükségeset ;

Az utolsó évtizedek alatt a magyar kultúra állandó elnyomásnak volt kitéve, ami ma is folytatódik ;

Az ország főleg magyarok által lakott déli része nem részesül sem kulturális, sem pedig gazdasági fejlesztés terén számottevő támogatásban, ezzel is versenyképtelenné téve azt ;

A mindenkori kormány úgy gazdaságilag, ahogy kulturálisan is kirekeszti a fejlesztésekből régiónkat. Régiónk elmaradottságát abban is látjuk, hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségű információ szolgáltatás. A szlovák sajtó nagyrészt negatívan állítja be a helyi magyarságot, tévinformációkat szolgáltat, aminek eredményeként tudható be a két nemzetiség közötti örökös viszály, valamint a magyarság identitástudatának zavara és alulinformáltsága ;

Á–sszefoglalva, a Szlovákia EU-s csatlakozása óta eltelt három év nem hozott a magyar lakosság számára javulást az élet semelyik területén sem, ami bizonyítja a demokrácia, jogállamiság, egységes bánásmód és emberi jogok területén tapasztalható hiányosságokat, az azonos jogok hiányát.

Az utolsó kormányváltás poszt-kommunista és szélsőjobboldali nézeteket való pártokat juttatott hatalomra, amelyek nyíltan gyűlöletre és ellenségeskedésre uszítanak, valamint egyáltalán, vagy pedig nem megfelelő módon tiltakoznak a napjainkban egyre gyakrabban előforduló rasszista megnyilvánulások ellen, ezzel is szabad utat adva ezen ideológia követőinek.Követeléseink


1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodosztályú állampolgárokként élni! Szűnjön meg a nemzetiségi alapú együttes hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén !


2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapvető szabályait, ami a szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illeti !


3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Bene¹-dekrétumokat is !

4. Területi autonómiát a Hod¾a-Bartha 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen, a Honföldi Autonómia Tartományt. Kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén. A közös területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%, kötelező nyelv legyen, anyanyelvi iskolákkal !


6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélynek, vagy intézménynek jogtalanul elvett tulajdonát !


7. Részesüljön az ország összes polgára és utódai az elszenvedett elhurcolásért és kényszermunkáért egyformán megfelelő kárpótlásban !


8. Közös történelmünket, közös és tartalmilag azonos történelemkönyvben megírni !


9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig a Honföldi Autonómia Tartomány területén!


10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !


11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel !


12. A Honföldi Autonómia Tartomány létrejötte után a két nép a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról a két egyenrangú államalkotó néppel, a szlovákkal és a felvidéki magyarral !!


Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a Felvidéki Magyar Néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!!


Elküldött anyag a szlovák kormányhivatalba:

1. Egyenlő jogokat a magyar nemzethez tartozóknak! - Nem akarunk tovább az EU egyik tagállamában másodosztályú állampolgárokként élni!

2. Esélyegyenlőséget az élet minden területén! - Szűnjön meg az anyanyelvünk és nemzetiségi kultúránk alapján való hátrányos megkülönböztetésünk az élet minden területén!

3. Szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, igazságos és demokratikus jogállamot! - Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapelveit!

4. Töröljék el az egyenlő emberi és polgári jogoknak ellentmondó, azokat sértő törvényeket, elsősorban a Benes-dekrétumokat és a magyarellenes nyelvtörvényt!

5. Területi autonómiát az 1918-as Hod¾a-Bartha-féle demarkációs vonaltól, a szlovák-magyar etnikai határtól délre eső területeken. A Felvidéki Autonóm Tartománynak legyenek saját önigazgatási szervei, beleértve a döntéshozatalt, végrehajtást és igazságügyet, ellenőrzést is!

6. Az autonómia területén élő mindkét nemzetrész tagjaira egyformán vonatkozó kötelező kétnyelvűséget! Az ország minden városában és községében, ahol a kisebbség lélekszáma meghaladja a 8 %-ot, legyen a kisebbség és a többség nyelve is kötelezően oktatva az anyanyelvű iskolákban!

7. Adják vissza mindenkinek, magánszemélyeknek és intézményeknek egyaránt a tőlük jogtalanul elvett tulajdonukat!

8. Részesüljön megfelelő kárpótlásban minden igazságtalanul elítélt, jogfosztott, meghurcolt és kényszermunkára kötelelezett személy! Elhunytuk esetén a kárpótlást az utódaik kapják meg!

9. A közös történelmünket mindkét fél számára elfogadható, a kölcsönösen hasznos együttműködést és a közös jövőt szem előtt tartó történelemkönyvekben megírni és oktatni!

10. A Felvidéki Autonóm Tartomány területén teljeskörű anyanyelvi iskolarendszert az óvodától az egyetemig és a magyar nyelvhasználat biztosítását a helyi hivataloktól a parlamentig!

11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökséggel és önállóságot a magyarnyelvű evangélikus hitközösségnek is!

12. A Fölvidéki Autonóm Tartomány létrejötte után a két egyenrangú államalkotó nép, a fölvidéki magyarok és a szlovákok, illetve képviselőik kezdjenek tárgyalásokat a szövetségi államformáról!


Mindenkit egyforma mértékben megillető szabadságban és méltóságban akarunk élni,mint a felvidéki magyar néphez tartozó állampolgárai a SK-nak és az EU-nak
Deklarácia po¾iadaviek hornozemných Maïarov, obèanov SR sformulované Jánosom Bósza pripojená ako doplnenie k predchádzajúcemu dokumentu:®iadame rovnaké práva aj pre tých, ktorí patria k maïarskému národu. – Nechceme ¾i» ako druhoradí obèania v jednom èlenskom ¹táte EU.


Rovnaké ¹ance vo v¹etkých oblastiach ¾ivota! - Nech sa prestane s negatívnou diskrimináciou na základe ná¹ho materinského jazyka a na¹ej kultúry!


Slobodu, rovnos», bratstvo, spravodlivý demokratický právny ¹tát! - Re¹pekt voèi základným princípom európskeho zjednotenia!


®iadame zru¹enie zákonov, ktoré protireèia rovným µudským a obèianskym právam, a na základe ktorých ich po¹liapali, predov¹etkým sa to týka Bene¹ových dekrétov a zákonov prijatých proti Maïarom.


®iadame mo¾nos» vytvorenia územnej autonómie ju¾ne od hod¾ovej-barthovej demarkaènej líne, èi¾e od slovensko-maïarskej etnickej hranice. Autonómna oblas» má ma» vlastné samosprávne orgány s mo¾nos»ou rozhodovania, vykonávania rozhodnutí a ich kontroly a spravodlivosti vo v¹etkých zverených oblastiach.


Dvojjazyènos», èi¾e mo¾nos» pou¾ívania maïarèiny alebo slovenèiny pre v¹etkých, ktorí budú ¾i» na území autonómie! Povinnú výuèbu jazyka men¹iny v ¹kolách vo v¹etkých obciach a mestách, kde podiel men¹iny presahuje 8 % poètu obyvateµstva!


Navrátenie nezákonne skonfi¹kovaného majetku súkromným osobám i in¹titúciám!


Nech dostane ka¾dý nespravodlivo odsúdený na nútenú prácu alebo na vykonanie iného trestu a zbavený svojich práv patrièné zados»uèinenie. V prípade ich smrti nech od¹kodné dostanú ich potomkovia.


®iadame zavedenie takých uèebníc histórie, v ktorých by sa na¹e spoloèné dejiny vyuèovali de»om na báze sledovania vzájomne výhodnej susedskej spolupráce a budúcnosti, a ktoré by boli vzájomne prijateµné pre obidve národné komunity.


Na území autonómie úplný systém ¹kolstva v materinskom jazyku od materskej ¹kolky a¾ po vysoké ¹koly, zabezpeèenie pou¾ívane maïarského jazyka na v¹etkých stupòoch, od miestnych úradov a¾ po zákonodarný orgán!


Zabezpeèenia pou¾ívania materèiny v nábo¾enskom ¾ivote, maïarské biskupstvo a nezávislos» aj pre maïarsky hovoriacu evanjelickú komunitu!


Po vytvorení autonómnej oblasti na juhu Slovenska dve rovnoprávne ¹tátotvorné národné komunity, Slováci a Maïari ¾ijúci na území SR, resp. ich zástupcovia by sa mali zaèa» rokova» o federatívnom usporiadaní ¹tátu.


Ako obèania SR a EU patriaci k maïarskej národnej komunite na Slovensku alebo v Hornej zemi - Felvidék chceme ¾i» v podmienkach, ktoré zabezpeèujú slobodu a dôstojnos» rovnako pre v¹etkých.

----- Original Message -----
From: Bósza János
To: Bósza János ; Milica Janculova
Cc: Vicepremier ; Kálmán Petőcz ; Dagmar Horná ; Sofia Daskalova ; Mária Milková ; Renáta Krausková ; monika.vaculova@minedu.sk
Sent: Tuesday, November 09, 2010 12:34 PM
Subject: Re: Podkladové materiály na otvorené pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pánom Rudolfom Chmelom, 9.11.2010

From: Bósza János
To: Milica Janculova
Sent: Monday, November 08, 2010 1:00 PM
Subject: Re: Podkladové materiály na otvorené pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pánom Rudolfom Chmelom, 9.11.2010

http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=mirol_is_targyaljon_a_magyar_kormany_a_szlovakkal_9Yqi
Back to top
View user's profile Send private message
AlomUtasJoined: 27 Oct 2014
Posts: 790

PostPosted: Mon Jun 06, 2011 6:47 pm    Post subject: Reply with quote

Ezt mar valakivel konzultalta?
Back to top
View user's profile Send private message
SonajazsobJoined: 27 Oct 2014
Posts: 16

PostPosted: Thu Mar 01, 2012 8:52 am    Post subject: Reply with quote

happy wrote:
Legyek tárgyilagos? Jó!

Ez mi? Mert fent idézett hozzászólásod már azután született, miután a többiek részéröl volt egy kis ejnye-bejnye, ezt tudja mindenki.

Az öszintébb véleményedett itt írtad le, s csak a hülye nem érezte ki belöle, hogy a rendörségnek hiszel!

abraka wrote:
Quote:
Hagyjátok ezt abba. Hedvig áldozat, úgy is viselkedett mindvégig, nem neki kell magyarázkodnia. A rendőrségnek kell megtalálnia azokat, akik őt megverték.


Á‰n-sem . te sem voltál ott, a bélyeg status quo-ja mindenre bizonyíték,
mert ha ő adta fel, tehát a bélyeg a helyén van, akkor kislány nagyon nagy
hibát követett el, de ha a bélyeg nincsen a helyén, akkor neki lehet igaza,
de még mindig kérdés, hogyan került a DNS-e a boríték ragasztós felére, ha
az ott van? Áldozat pedig csak akkor lesz, ha ügy lesz és Õ nyer,
mai állás szerint, nincsen vizsgálat, nincsen ügy.


happykám emlékszek erre, mikor olyan nagy hevességgel 2006-ban nekem estetek, családomat és hitelességemet támadtátok. Kinek lett ebben is igaza? Nekem, mert nem lett ügy mind a két fél visszalépett és vajon Hedvig gyerekei milyen iskolába fognak járni, ha olyan közegben él, ahol nincs is magyar iskola? Tehát nyugtával dicsérd a napot. Az eltel évek nekem adtak igazat minden olyan témában, amit megnyitottam, MKP, autonómia, azonos jogok. Ma pedig örülhetünk a -62.000 magyarnak. Még mielőtt mindenfajta álnevek alatt újból elkezdesz támadni, nekem mind a három fiam magyarnak vallotta magát. Nem tettem úgy, mint a környezetemben élő sok nagymagyar, át sem vették a felmérési nyomtatványokat, így ők nem magyarok lettek, hanaem az a 7% ismeretlen. Akkor most ki a jó, jobb magyar? Nehézfijjú hol vagy?

Mindaz, amit autonómia témában mondtam, az mind fontos nekünk és megvalósítható tézisek. Ma csak azért nem beszélünk már az autonómiáról a parlamentben, mert mindig akadnak köztünk árulók, megalkuvók és hitüket vesztett magyarok, olyan nagybetűs RIDEGVÁRYK.
Nos Happykám mellettem is ilyen hevesen kiálltál, amikor Slota és Belousovová feljelentettek, emiatt a rendőrségen többször kihallgattak, mai napig nincs lezárva. Á‰n nem mentem bele semmiféle egyezségbe. Vagy mikor a szlovák soviniszták letepertek, vagy mikor 3x Pozsonyban állig felfegyverkezett rendőrök gyűrűjében védtük a magyarok jogai, vagy mikor a határon lévő slotakő miatt fegyveres kisérettel tartóztattak le. Folytathatnám, de minek, a lényeget te úgysem érted. Olvasd el Bem apó történetét, ő mégcsak magyarul sem tudott, jó volt magyar generálisnak és a családi hátterét sem firtatta senki. MIért? Mert jogos magyar ügyért küzdött.
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Fri Mar 02, 2012 7:53 am    Post subject: Reply with quote

Quote:
Ma pedig örülhetünk a -62.000 magyarnak.


ez egy felfújt dolog. szerintem legalább -20.000 akik nem vallották be, -20.000 az eloregedes/elvandorlas (lasd NR megye a legeloregedettebb), -20.000 meg a beolvadas. kb. egyezik azzal hogy a magyarok aranya 9,7% volt volt, most meg a nemzetiseguket bevallok 9,4%-a. a 8,5% egy semmire se jó áladat.
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Fri Mar 02, 2012 7:54 am    Post subject: Reply with quote

Quote:
Ma pedig örülhetünk a -62.000 magyarnak.


ez egy felfújt dolog. szerintem legalább -20.000 akik nem vallották be, -20.000 az eloregedes/elvandorlas (lasd NR megye a legeloregedettebb), -20.000 meg a beolvadas. kb. egyezik azzal hogy a magyarok aranya 9,7% volt, most meg a nemzetiseguket bevallok 9,4%-a. a 8,5% egy semmire se jó áladat.
Back to top
View user's profile Send private message
SonajazsobJoined: 27 Oct 2014
Posts: 16

PostPosted: Wed Apr 18, 2012 11:58 am    Post subject: Reply with quote

1. Duraysták az autonómia keréktörői, leírom, mert végre már valakinek le kell írnia az igazságot is.

A politikusaink a mohóságuk miatt nem mertek küzdeni a jussunkért, az azonos jogainkért, az autonómiáért, ma pedig a félelmük és a megélhetésük miatt hazudoznak, hogy nem is elérhető cél.

http://commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=duraystak_az_autonomia_kerektoroi_Ntyu
Back to top
View user's profile Send private message
SonajazsobJoined: 27 Oct 2014
Posts: 16

PostPosted: Fri Apr 20, 2012 11:08 am    Post subject: Reply with quote

Bugáristák, a duraysták és az asszimilálódó nép (2)

Pár napja írtam egy írást ( LINK ), amiben rámutattam arra, hogy a bugáristák nem akarják az autonómiát, nyíltan kijelentik és a duraysták csak beszélnek róla, de a megvalósításáért nem tesznek semmit sem. A harmadik erő pedig nem létezik, ha akad is egy néhány ember, aki mer beszélni az autonómiáról, az vagy csak mököpös szinten képes beszélni, látszattevékenységet folytatni, vagy ha többet szeretne elérni, akkor a két tábor, de főleg a duraysták vagy elhallgatják, lejáratják, vagy csak egyszerűen beolvasztják magukba, így akadályozzák meg, hogy egy igazi autonómista mozgalom beindulhasson. Mióta Duray lelépett a politikai porondról (megj. csak látszatra), nyíltan kijelentette a civil szférát szeretné maga alá begyűrni, hogy nehogy nélküle és ellenikben induljon meg egy igazi megtisztulási folyamat és a jogos autonómia küzdelem a felvidéki magyarság megmaradásáért.

http://commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=bugaristak_a_duraystak_es_az_asszimilalodo_nep_ElgX
Back to top
View user's profile Send private message
mikulasJoined: 27 Oct 2014
Posts: 532

PostPosted: Tue Dec 11, 2012 8:54 am    Post subject: Reply with quote

A hétvégén a Vajdaságban jártam a vajdasági autonómiát követelo LSV párt éves kongreszusán. Canak elnök beszédében nagyon határozottan kijelentette, hogy követelésükbol nem engednek, céljuk a Vajdasùag autonómiájának teljes visszaállítása. A kongreszuson mintegy 1200 küldött vett részt, köztük számos magyar, de szlovák, ruszin, román és más vajdasági nemzetiségek is!
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Felvidéki közélet All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
Page 30 of 30

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group