Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

SLOTA
Goto page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Thu Jun 29, 2006 11:31 am    Post subject: SLOTA Reply with quote

Gyujtsuk ide ennek a faszkalapnak az aranykopeseit!
Back to top
View user's profile Send private message
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Thu Jun 29, 2006 11:31 am    Post subject: Reply with quote

"My pôjdeme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme Budape¹»... My budeme bojova» za svoje územia, za metre ¹tvorcové, za ka¾dý meter ¹tvorcový budeme bojova»... Chceme bojova»! Nedáme ani centimeter ¹tvorcový tým hajzlom maïarským...,"
8. marca 1999, zdroj: Rádio Twist

"Toto chceme my? Slováci? Aby sa to vrátilo? Aby nás ve¹ali po kandelábroch, aby sme sa my uèili Otèená¹ po maïarsky? Tak to teda nie!"
8. marca 1999, zdroj: Rádio Twist

"A nech nás pánboh ochraòuje, preto¾e príde nejaká tetka, ktorá si hovorí, ¾e je Amerièanka a dokonca si povie, ¾e je ministerka zahranièných vecí Albrightová, hej, a nás zaène v¹etkých Slovanov pouèova», ¾e akí sme my debili, hej? Ale to nie sme, myslím, ¾e ¹patne to pochopila. A ja viem, èo hovorím."
8. marca 1999, zdroj: Rádio Twist

"Oni (Maïari) nás kopú do hlavy a my hovoríme o priateµských susedských vz»ahoch. Aby sa to nevyfarbilo tak, ¾e na Kriváni a Lomnickom ¹títe budú via» maïarské farby."
14. januára 2002, zdroj: Nový èas

"Práve Slováci sú vystavení rasizmu zo strany Cigánov,..."
19. marca 2002, zdroj: Nový èas

"Slovenský národ je dos» sprostý národ, i keï som jeho súèas»ou. Ale, keï niekto chce ís» niekde a silou mocou chce ís» tam, no tak, keï je tak sprostý, ¾e tam chce ís» do tej hnojaèky, tak nech tam ide".
22. septembra 2002, zdroj: Sme

"Viem o tom, ¾e niektorí µudia sa dos» intenzívne náhlili v urèitých obdobiach do Iraku. Ani sa neèudujem, ¾e Meèiarovi µudia sa na tomto mo¾no podieµali a pán Meèiar sa tak tro¹ku podobá na toho Saddáma,..."
29. januára 2004, zdroj: Rádio Twist

"My sme Slováci tu, my od rodu Kristového. Nebude te¹ík." (Ján Slota takto vykrikoval v bratislavskom Harley Pube)
20. mája 2006, TV Joj

(o trestoch pre prostitútky...) "... tie ¹karedé a z väè¹ej èasti aj Cigánky, èo tam stoja, proste by dostali riadnu nakladaèku pelendrekom..."
8. júna 2006, zdroj: TV Markíza, Sito

(o homosexuáloch...Smile "Ja nemám niè skutoène proti nim, pokiaµ sú niekde utiahnutí v úzadí a robia si svoje hnusne sexuálne orgie."
8. júna 2006, zdroj: TA3 - Téma dòa
Back to top
View user's profile Send private message
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Thu Jun 29, 2006 11:33 am    Post subject: Reply with quote

Musím Vám poveda» jednu piko¹ku. U¾ v roku 1248 jeden franský biskup povedal :

Keï sa pozeral na túto.... keï nav¹tívil Karpatskú kotlinu, ¾e jak mohol Pán Boh da» takú krásnu krajinu takým ¹karedým µuïom. Myslel tým “starým Maïarom“, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a e¹te hnusnými koòmi. Malými koníkmi, dokonca. Toto povedal biskup, je to napísané ... doslovne je to napísané a skutoène teraz po rokoch, po viac ne¾ 800 rokoch, tí “mongoloidi“ u¾ nejak vymizli, a ... ja neviem kto ich scivilizoval. No asi ich scivilizovala tá “slovanská krv“, bohu¾iaµ, bohu¾iaµ. A neviem èi sú vôbec Maïari, títo Maïari, ktorí si hovoria, ako ¾e sú Maïari. Ja si myslím, ¾e z 90 percent majú slovanskú krv, a len z 10 percent, alebo mo¾no z desatiny percenta, zostalo v nich tá staromaïarská krv. Ale hlásia sa tvrdo jak blázni k Turulom a ïal¹ím ¹ialenstvám.......
Back to top
View user's profile Send private message
bummJoined: 27 Oct 2014
Posts: 39

PostPosted: Thu Jun 29, 2006 12:02 pm    Post subject: Reply with quote

és itt a legújabb slota-gyöngyszem:
http://bumm.sk/index.php?show=1371&sec=8
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
hubaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 637
Location: Nagymagyarország szép erdei:)

PostPosted: Sun Jul 02, 2006 7:44 am    Post subject: Reply with quote

Ezekkel itt az a baj, hogy MO-ról nem értjük.
Valaki lefordíthatná!

Á‰s akkor talán nehezebb lelkiismerettel mondanák azt a magyat televízióban, hogy a nemzeti érzelmű Slota, hanem inkább a nemzetgyűlölő oldaláról jellemeznék.

A szép a nemzeti felfogásban az, hogyha valaki nem irígy, rendben van a lelkiismerete, egyáltalán nem kell gyűlölje a másikat. Viszont a nemzetgyűlölők sem egyszerre nemzeti érzelműek.

Á‰s vajon milyen a mi nemzeti érzelmünk?

Böjte Csaba új könyve: Több áldozatot , kevesebb pátoszt.
A pátoszozás csak árt, a befektetett munka előre visz.

Á‰s ma a kozmopolitizmus korszaka van, ezért mondják Slota a nemzeti érzelmű! Hogy ilyenekkel rongálják a nemzet , a közösség fogalmát, mely ellenállhat a fogyasztói tömeggé válásnak.

Szép nyarat mindenkinek!
Á‰s ha tudja és teheti támogassa mindenki ezt a kis magyar nemzetet, határon onnan és innen, mert rászorul.
Szlota úgy fogja legyalulni a kisiskolákat irgalmatlanul, hogy csak na.
Ha hagyjuk, ha hagyjátok, ha egyátalán még fontos ez nektek, ez dönti el hol vannak a nemzeti érzelmek.

Nyugalom , az Isten velünk van!
(különösen, ha mi is vele vagyunk.)

Á‰s ne csak a politikától várjatok segítséget, mert azért a nemzet nem csak politikusokból áll:). Mi legalább másfélmillióan - de még többen is - veletek vagyunk!!!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
HawkeyeJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1342
Location: Kukac Howse

PostPosted: Tue Jul 25, 2006 7:37 am    Post subject: Reply with quote

Slota pre èeské Lidové noviny povedal, ¾e Èechom závidí vyhnanie Nemcov, a tak nemajú také problémy ako Slováci s maïarskou men¹inou. Od redaktora dostal otázku, èi si myslí, ¾e Èesi majú ¹»astie, ¾e sudetských Nemcov na základe Bene¹ových dekrétov vyhnali. Slota odpovedal, ¾e "ja na¹im èeským priateµom, bratom, prajem, ¾e sú v takej pohode, v akej sú, aby teraz mohli robi» veµké ramená. Ja im závidím".

Hubának röviden:
Slota irigyli a cseheket, mert a Benes-dekrétumok alapján ki tudták űzni Csehországból a németeket, Szlovákiából a magyarokat meg nem sikerült.
_________________
Az okos enged. ...aztán ott áll üres kézzel, és gondolkozhat, hol cseszte el.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Tue Jul 25, 2006 2:50 pm    Post subject: Reply with quote

Itt a forditas a Slota szovegnek
El kell, hogy mondjak önöknek egy (pikáns) érdekességet. Már 1248-ban egy frank püspök azt mondta:

Amikor nézte ezt a .... Amikor meglátogatta a Kárpát-medencét, csodálkozott, hogy hogyan adhatott az Ášr Isten ilyen szép tájat ilyen ronda embereknek. Az „öreg magyarokra“ gondolt, mert ők mongoloid fajták voltak görbe lábakkal és undorító lovaikkal... Kicsi lovakkal. Ezt mondta a püspök és ez le is van írva....szóról-szóra le van ez írva... és most évekkel később, több mint nyolcszáz évvel később ezek a „mongoloidok“ valahogyan kivesztek, és....én nem tudom ki, de civilizálták őket. Nos meglehet, hogy a „szláv vér“ tette őket civilizálttá, sajnos, sajnos. Á‰n nem tudom, hogy egyáltalán magyarok-e ezek a magyarok, akik magukról azt tartják ,hogy magyarok. Á‰n úgy gondolom, hogy 90%-ban szláv vér folyik az ereikben és csak 10%, de lehet hogy csak tized százalék részben maradt meg bennük az ómagyar vér. De azért mint a bolondok, keményen ragaszkodnak a turulhoz és más őrültségekhez....
Back to top
View user's profile Send private message
wellinformedJoined: 27 Oct 2014
Posts: 38

PostPosted: Wed Jul 26, 2006 11:44 am    Post subject: Lusztráljuk Slotát Reply with quote

Tisztelt Kollégák,

minek állitunk bálványt ennek a seggfej primitivnek, hogy idézzük őt.
Az aranyköpéseit majd gyűjtik a profi politikusok a külügyben, szóban, hangban, képben.

Mi történne, ha egy kicsit (kihasználván ismerettségeinket, kontaktusainkat) egy kicsit rávilágitanánk a "tisztelt uraság" vagyoni körülményeire? Õt se szereti mindenki Zsolnán, vannak olyanok, akik szivesen "köpnek" rá és róla.

Köztudott, hogy Slota, mint a nemzetbiztonsági parlamenti bizottság tagja az egyik legbefolyásosabb emberré vált. Minden irathoz, adathoz, mindenkiről hozzájuthat és ezeket szabadon használhatja, értsd manipulálhatja.

Természetesen az ő róla szóló infókat (politikai és gazdasági jellegűeket) pedig keményen távol fogja tartani a közválaménytől, sőt szépen lassacskán az őt megterhelő adatokat el is tüntetheti végképp.

Köztudott, hogy a polgármesteri fizetését jótékonysági célokra forditja. Az összes ingó vagyona egy lizingtársaság tulajdona. Ez a cég egy fiktiv cég, egy rozoga házban székel és szunnyad. Soha senki ezzel a céggel nem üzletelt Slotán kivül.

Tudtommal csak a KIA telkek huzavonájával több tiz millió Sk-t keresett, mert a polgármesterektől zsarolással megvásárolta ezeket a telkeket aprópénzért és tovább eladta. A másik fázisban pedig az állam általi árak pótlása után is szép összegek csapódtak le valahová.

Tehát, szerintem, érdemes lenne rávilágitani. Mi a véleményetek?
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Wed Jul 26, 2006 11:52 am    Post subject: Reply with quote

http://www.plus7dni.sk/index.cfm?Page=ShowArticle&ArticleID=15550
Back to top
View user's profile Send private message
HawkeyeJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1342
Location: Kukac Howse

PostPosted: Wed Jul 26, 2006 2:18 pm    Post subject: Re: Lusztráljuk Slotát Reply with quote

wellinformed wrote:
Mi történne, ha egy kicsit (kihasználván ismerettségeinket, kontaktusainkat) egy kicsit rávilágitanánk a "tisztelt uraság" vagyoni körülményeire? Õt se szereti mindenki Zsolnán, vannak olyanok, akik szivesen "köpnek" rá és róla.

A Zsolna környékén vállalkozók elmondása alapján nincs nála jobb partner az együttmüködésre. Politikai és egyéb hovatartozástól függetlenül bárkinek x összegégért eszményi partner. Mindent elintéz.
_________________
Az okos enged. ...aztán ott áll üres kézzel, és gondolkozhat, hol cseszte el.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
HawkeyeJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1342
Location: Kukac Howse

PostPosted: Sat Jul 29, 2006 4:45 pm    Post subject: Reply with quote

index.hu wrote:
"Brutális magyarosítás zajlik Szlovákiában" - vélekedett Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) magyarellenes kijelentései miatt többször is bírált elnöke a Die Presse című osztrák lap hétvégi kiadásának adott interjúban. "Szlovákia déli részén több ezer cég van magyarok tulajdonában. Aki ott állást keres, annak esélye sincs, ha nem beszél magyarul" -idézte a lap Slotát, aki szerint egyértelmű bizonyíték a magyarosításra, hogy míg korábban 250 ezer magyar élt Szlovákiában, számuk most 450 ezer.

http://index.hu/politika/kulfold/slota7991/
_________________
Az okos enged. ...aztán ott áll üres kézzel, és gondolkozhat, hol cseszte el.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
abrakaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1956

PostPosted: Sat Jul 29, 2006 5:11 pm    Post subject: Reply with quote

kérésre
_________________
www.commorakozigaz.shp.hu


Last edited by abraka on Sun Jul 30, 2006 3:14 pm; edited 3 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
suppJoined: 27 Oct 2014
Posts: 651
Location: Komárom

PostPosted: Sat Jul 29, 2006 7:16 pm    Post subject: Reply with quote

Ez azért egy kicsit durva.
_________________
Éljenek a halottak !
Back to top
View user's profile Send private message
abrakaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1956

PostPosted: Sun Jul 30, 2006 4:53 am    Post subject: Reply with quote

Ez a valóság, ő ennek érzi magát és így beszél rólunk,
hát akkor kapja meg, ami jár néki.
_________________
www.commorakozigaz.shp.hu
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
suppJoined: 27 Oct 2014
Posts: 651
Location: Komárom

PostPosted: Sun Jul 30, 2006 7:43 am    Post subject: Reply with quote

abraka wrote:
Ez a valóság, ő ennek érzi magát és így beszél rólunk,
hát akkor kapja meg, ami jár néki.


Mármint az a durva, hogy a Szent Koronát ennek a baromnak a fejére montiroztad. Remélem nem gondolod, hogy a Szent Korona jár neki.
_________________
Éljenek a halottak !
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
Page 1 of 13

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group