Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Terrorista akciók és ami mögöttük van
Goto page 1, 2  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Külföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
MaxJoined: 27 Oct 2014
Posts: 58

PostPosted: Sat Aug 19, 2006 4:28 pm    Post subject: Terrorista akciók és ami mögöttük van Reply with quote

Németországban 2 bombát találtak Dortmundban és Koblenzben a vonaton. Az egész nekem nagyon gyanús:
- az állomás kameráin nagyon jól látszik, ahogy szenvedve cipelik a szokatlanul nagy súlyú csomagokat az elkövetők. a hírek szerint kb. 30-30kg robbanóanyag van a csomagban.
- elhagyják a csomagot és sz.rnak rá "mártírt halni"
- a csodával határos módon egyik bomba sem robban fel
- mindkettőben arab szöveget találnak egy libanoni telefonszámmal
Rolling Eyes
lehet hogy én vagyok paranoiás?
Back to top
View user's profile Send private message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Sat Aug 19, 2006 5:54 pm    Post subject: Reply with quote

Részleteket nem ismerem, de ha így volt, az valóban gyanús, meg nem kis mértékben komikus is.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
MaxJoined: 27 Oct 2014
Posts: 58

PostPosted: Sun Aug 20, 2006 11:48 am    Post subject: Reply with quote

Valamelyik hírcsatormán megütötte a fülemet, hogy propán-bután gázpalackok Exclamation voltak gyújtószerkezettel. De mivel "röptében" hallottam és elég hihetetlenül hangzott, megpróbáltam rákeresni, de azóta sehol sem találtam arra vonatkozó információt, hogy mi is volt a robbanóanyag.
Back to top
View user's profile Send private message
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Sun Aug 20, 2006 5:23 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.ogrish.com/archives/the_jihad_factions_of_iraq_ied_attack_on_supply_truck_Aug_19_2006.html


DE! PARANOJAD VAN
Back to top
View user's profile Send private message
BendegúzJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1296

PostPosted: Fri Sep 08, 2006 2:21 pm    Post subject: Reply with quote

Na ezt olvassátok el!:

http://origo.hu/nagyvilag/20060908torvenyesse.html

Nesze neked világszabadság!
Back to top
View user's profile Send private message
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Wed Dec 05, 2007 9:13 am    Post subject: Reply with quote

Vládnu ®idia cez USA celému svetu?Urèite u¾ ka¾dý poèul kon¹piraèné teórie o ovládnutí sveta, o tajných spolkoch a podobných blbostiach. Stovky èlánkov pochybnej kvality od fantastov alebo úplných bláznov. Je úplne samozrejme, ¾e sa medzi nimi stratí tých pár èo majú hlavu aj pätu. Ale otázky, ktoré sa mi po preèítaní týchto niekoµkých èlánkov a kníh vynorili jednoznaène stoja za úvahu hoci kon¹piraèné teórie neberiem príli¹ vá¾ne.


Èítal som knihu od Henryho Forda “Medzinárodný ®id” z roku 1920. Toho Forda, ktorý patrí medzi najväè¹ie pojmy nielen automobilového priemyslu. Netreba zabúda», ¾e znaèka Ford v jeho èasoch mala úplne iný zvuk ako v posledných rokoch keï ju paradoxne riadia µudia proti ktorým Ford bojoval. Tak¾e ¾iadny fantasta, fanatik alebo blázon, ale èlovek nadpriemerne inteligentný a schopný.Najzaujímavej¹ie bolo èíta» knihu z roku 1920 a vidie» tie spojitosti s dne¹kom aj minulos»ou.

Pí¹e o ®idoch, o tom ako sa pova¾ujú za vyvolený národ urèený k vláde nad svetom, o ich silnej tú¾be po moci a peniazoch. Jasne ¾e v knihe je toho omnoho viac ale ja to silne zjednodu¹ím. Z veµkej èasti hovorí o “Sionistických protokoloch”, ktoré boli zverejnené v roku 1903 a hovoria akými prostriedkami dosiahnu» vládu nad svetom a ustanovenia ®idovského národu ako vládcu. Nesna¾í sa dokáza» pravos» týchto protokolov ( ®idia hovoria o podvrhu), poukazuje ale na to ako sa ®idia chovajú sa presne podµa protokolov.

U¾ vtedy si v¹ímal tú èas» protokolov ktorý kon¹tatoval skutoènos» ®idovského ovládania médií a finanèníctva. Preto¾e cez peniaze a noviny ( neskôr aj film a televízia) mô¾u ovplyvòova» svet. Dne¹ná situáciu mu dáva za pravdu. Bez akýchkoµvek pochybností je dnes jasné komu patrí celý Hollywood. O New Yorku ako hlavnom meste ®idovstva nepochybuje nikto a mo¾no je len zhoda náhod, ¾e New York je aj hlavné mesto svetového finanèníctva. Centrálna banka USA je v súkromných rukách a ak nie úplne ®idovských tak z väè¹ej èasti urèite. U¾ menej je známa skutoènos» ¾e skoro v¹etky americké denníky spadajú pod niekoµko tlaèových impérií, ktoré tak isto vlastnia ®idia. O televíznych spoloènostiach sa to vie aj medzi ¹irokou verejnos»ou a po príklady netreba chodi» ïaleko, staèí si uvedomi» kto kúpil Markízu na Slovensku a Novu v Èechách tak¾e ich moc nekonèí na hraniciach USA.Henry Ford aj vysvetµoval akým spôsobom dosahovali ovládanie médií a napr. vstup na NY burzu, bolo by to na dlho ale ich hlavný tromf bola trpezlivos». Nechceli svoj zisk pre seba, ale pre svoju rasu a nie hneï ale o desiatky a¾ stovky rokov. V protokoloch sa spomína, ¾e definitívne ovládnutie sveta a dosadenie legitímnej ®idovskej vlády mô¾e trva» aj celé storoèie ( èi¾e by malo nasta» v tomto období). Podµa protokolov v roku 1900 u¾ síce prakticky ovládali Európu aj USA ale len zo zákulisia, plán bol ale dosadi» skutoènú svetovú vládu.

No a keï vieme kto ovláda v USA peniaze a cez média verejnú mienku, netreba dlho rozmý¹µa» nad tých kto stojí aj za americkou politikou. Za americkou politikou odkiaµ vy¹li v¹etky svetové hospodárske krízy za posledných sto rokov. A treba si uvedomi», ¾e ekonomická kríza pre èloveka ktorý vie kedy príde alebo ju vie priamo vyvola» je hotová zlatá baòa. A vyvolanie hospodárskej krízy je hraèka pre skupinu µudí ktorí rozhodujú aké správy prinesú média, ovládajú burzu a aj dostatoèný kapitál, ale hlavne centrálnu banku a aj politikov.Do podobnej skupiny treba zaradi» aj vojny, ktoré pravdepodobne v poslednom èase slú¾ia ako náhrada za hospodárske krízy.A samozrejme v protokoloch sa veµmi èasto hovorí o hospodárskych krízach a vojnách ako prostriedku na dosahovanie ziskov a moci pre ®idovskú obec.

Neviem èi mal Henry Ford pravdu ale keï som nad tým rozmý¹µal, do¹lo mi ¾e na ovládnutie sveta skutoène netreba stretávanie v podzemí pri tajomných obradoch, staèia peniaze, televízia a noviny. Po prvotnom nahnevaní na snahu o ovládnutie sveta som zaèal rozmý¹µa» èi by vláda skupiny µudí tak schopných a cieµavedomých nedokázala zabezpeèi» na Zemi blahobyt ( aj protokoly tvrdia, ¾e je to ich cieµ). A do¹iel som na to, ¾e urèite áno, akurát sa v tých protokoloch písalo nieèo aj o zákaze alkoholu, a tak si ja blahobyt nepredstavujem. Tak preto som rad¹ej napísal tento blog aby som ich zastavil.

NEM EN IRTAM ES NEM VAGYOK ANTISZEMITA
Back to top
View user's profile Send private message
HawkeyeJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1342
Location: Kukac Howse

PostPosted: Mon Nov 30, 2009 3:53 pm    Post subject: Reply with quote

Quote:
Rumsfeld 2001 decemberében futni hagyta bin Ladent

A katari hírcsatorna ismerteti az amerikai szenátus külügyi bizottságának jelentését, amelyből kiderül, hogy az Egyesült Államok 2001 decemberében elfoghatta volna az al-Kaida vezetőjét, a Pentagon azonban nem támogatta az akciót. Pedig állítólag már Oszama bin Laden is reménytelennek ítélte a helyzetét, és végrendeletét is megírta.
Az amerikai szenátus külügyi bizottsága által közreadott jelentés megállapítja, hogy 2001. decemberében Oszama bin Laden és ezerötszáz leghűségesebb harcosa a Tora Bora hegységbe menekült.
A jelentés szerint a titkosszolgálat tudta, hogy hol tartózkodik a terrorista vezér. A térségben tartózkodó különleges alakulatoknak erősítésre lett volna szüksége elfogásához, ám a Pentagon mégsem küldött újabb katonákat. A John Kerry republikánus szenátor vezette külügyi bizottság állítja, hogy Donald Rumsfeld akkori védelmi miniszter és Tommy Franks tábornok nem engedélyezte a kockázatos akciót. A késlekedés közben bin Laden Pakisztánba szökött.
Titkosszolgálati információk és elfogott terroristák beszámolói alapján valószínűsíthető, hogy az al-Kaida vezetője maga is kilátástalannak ítélte helyzetét. Oszama bin Laden végrendeletét is megírta: feleségeit állítólag arra kérte, hogy ne házasodjanak újra, gyermekeitől pedig elnézést kért azért, mert szent háborút, dzsihádot indított.
„Oszama bin Laden elfogadása nem csökkentette volna a globális terrorfenyegetést, de az al-Kaida vezérének futni hagyása lehetővé tette, hogy bin Laden növelje befolyását a térségben és további 60 országban működő szélsőséges csoportok felett" - állapítja meg a jelentés.
Republikánus politikusok részrehajlónak nevezték a bizottsági jelentést, amelynek célja szerintük kizárólag az, hogy az előző kormányt tegye felelőssé az afganisztáni háború kudarcáért.

(Al-Dzsazíra, Glóbusz)

forrás: http://kuruc.info/r/4/51323/
_________________
Az okos enged. ...aztán ott áll üres kézzel, és gondolkozhat, hol cseszte el.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Mon Nov 30, 2009 4:34 pm    Post subject: Reply with quote

Quote:
A késlekedés közben bin Laden Pakisztánba szökött.


Á‰s ahol a pakisztáni titkosszolgálat, az ISI, vélhetöen azóta is gondosan rejtegeti, hacsak nem pusztult bele azóta a vesebajába.. Pár éve felröppentek olyan hírek, hogy állítólag Karachi egyik külvárosában látták, még hajlandó is vagyok elhinni.

További bin Ladennel és szept 11-el foglalkozó, ugyancsak elgondolkodtató anyag itt:

http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=776&start=15
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Mon May 02, 2011 5:24 pm    Post subject: Reply with quote

Na mit mondtam, hogy a pakisztáni titkosszolgálat rejtegette idáig bin Ládent Pakisztánban!

AZ AMERIKAIAK MEGÁ–LTÁ‰K OSZAMA BIN LADENT
http://www.magyarhirlap.hu/online/z_amerikaiak_megoltek_oszama_bin_ladent.html

Quote:
Az Egyesült Államok katonai műveletben a pakisztáni Abbotábádban végzett Oszama bin Ladennel, az al-Kaida terrorhálózat vezetőjével - jelentette be vasárnap éjjel a Fehér Házból élőben közvetített, rendkívüli televíziós beszédében Barack Obama amerikai elnök. A pakisztáni hírszerzés illetékesei megerősítették, hogy végeztek az al-Kaida vezetőjével Iszlámábád közelében.

Az akciót egy kis létszámú amerikai egység hajtotta végre, tűzharcban ölte meg bin Ladent, majd elhozta a helyszínről a holttestét. Az akcióban az amerikaiak közül senki nem esett el.


A Magyar Hírlap cikke nem említ egy nagyon lényeges dolgot, ami amúgy benne van több hírügynökségi jelentésben is, mint például ebben a Reuters-töl:

http://uk.reuters.com/article/2011/05/02/uk-binladen-pakistan-idUKTRE7412DR20110502

Reuters wrote:
That bin Laden, mastermind of the September 11, 2001, attacks on the United States, was not hiding in mountains along the border but in relative comfort in a town hosting the main military academy and home to scores of retired and serving officers will bolster those who have long argued that Pakistan has been playing a duplicitous hand.
...

"For some time there will be a lot of tension between Washington and Islamabad because bin Laden seems to have been living here close to Islamabad," said Imtiaz Gul, a Pakistani security analyst.

"If the ISI had known, then somebody within the ISI must have leaked this information," Gul said. "Pakistan will have to do a lot of damage control because the Americans have been reporting he is in Pakistan ... this is a serious blow to the credibility of Pakistan."


Reuters: "Bin Laden nem a hegyekben "rejtözködött", hanem egy a pakisztáni fövároshoz közel lévö luxuskomplexumban, közel több, nagyon magasrangú pakisztáni tiszt rezidenciájához.... A jövöben nagyon sok feszültség várható Pakisztán és az USA viszonyában, mivel mint kiderült, bin Láden kényelmesen, gond nélkül élt a pakisztáni fövárohoz közel. ... ez egy nagyon nagy ütés Pakisztánnak, ami az ország hitelességét illeti."

Á‰s erröl szólt az egész akció, nem többröl: Pakisztán hiteltelenítéséröl. Gondolom, teljesen világos, hogy Osama bin Láden csak úgy élhetett vezetö pakisztáni tábornokok rezidenciáinak közelségében, ha az ISI, a pakisztáni titkosszolgálat védelme alatt volt - mégpedig az amerikaiak tudtával. A CIA mindig is tudta, hol rejtözködik bin Láden, hisz még George Bush kérte fel a pakisztániakat a rejtegetésére...

Az utóbbi jó másfél évben viszont iszonyúan megromlott a viszony Pakisztán és az USA között. Már a 2010-es nyári wikileaks kiszivárogtatás is, mely sok dokumentumot hozott nyilvánosságra az ISI és az Al-Kaida viszonyáról, Pakisztán elleni lépés volt.

Idén januárban pedig egy CIA ügynök, Raymond Davis, lelött két öt követö ISI ügynököt Pakisztánban, melyböl diplomáciai bonyodalom keletkezett a két ország között.

Mint ahogy ez a HVG cikk is írja:

Szó sincs barátságról - az amerikai és a pakisztáni hírszerzés kapcsolata
http://hvg.hu/vilag/20110307_amerikai_pakisztani_hirszerzes

Quote:
Jóllehet a két ország hírszerzése együttműködik, bőven akadnak titkaik is egymás előtt. Az ebből fakadó feszültség pedig egyre erősebb, ahogy arra egy kettős gyilkosság miatt Pakisztánban fogva tartott amerikai "biztonsági őr" esete is rávilágít - állítja elemzésében a Stratfor kutatóintézet.
...
A CIA és az ISI közötti ellentmondásos viszony eredete tehát az eltérő nemzeti érdekekben keresendő. S bár a feszültséget Raymond Davis esete hozta felszínre, az amerikai biztonsági őr sztorija csak egy pici tünete egy sokkal mélyebben húzódó konfliktusnak.


Davist késöbb nagy nehezen Hillary Clinton közbenjárására, 2 millió dolláros váltságdíj ellenében engedték csak el.

Nem tudom, minek hazudoznak a médiumok gátlástalanul és ugyancsak kínosan bin Laden holttestét illetöen, hogy állítólag "rögvest el is temették a tengerbe", meg hogy DNS analízist végeztek rajta.

Hahaha!

Az igazság az, hogy az amerikai különleges alakulat, mely megrohamozta bin Laden rejtekhelyét, gerillaakciót hajtott végre az ISI és a pakisztáni vezetés tudta nélkül, melyben tüzharcot vívtak a bin Ladent védö ISI ügynökök az amerikaiakkal, és érthetö módon Pakisztán ezután NEM ADTA KI az USAnak bin Laden holttestét. DNS analízist se végezhettek rajta, meg lefényképezni se volt idejük (a médiumokban keringö bin Laden kép elsö ránézésre Photoshop kreáció)- mivel menekülniük kellett!!!

Ennek ellenére viszont szinte biztosra vehetjük, hogy valóban bin Laden lett megölve.

Azt hiszem, az Office of Naval Intelligence kiszivárogtatóoldalán levö info áll a legközelebb ahhoz, ami valójában történhetett:

http://www.whatdoesitmean.com/index1476.htm

S még valami: mint ahogy a kiszivárogtatóoldal is írja, bin Laden-nak semmi, az égvilágon semmi köze nem volt szept 11-hez azonkívül, hogy a nevét adta hozzá George Bush-al - kinek családjával a bin Laden család üzleti viszonyban volt - együttmüködve.
_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Mon May 02, 2011 8:43 pm    Post subject: Reply with quote

A baloldalon levö két képnek a grafikus kombinálásával született meg bin Laden "halotti fotója", mint ahogy a The Guardian cikke is írja:

Osama bin Laden corpse photo is fake
(Bin Laden halotti fényképe hamis)

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/02/osama-bin-laden-photo-fake


_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Wed May 04, 2011 8:10 am    Post subject: Reply with quote

Á‰s már el is kezdödött a lejáratókampány Pakisztán ellen, ahogy várható volt. Tegnap a ABCNNBBCBS stb hozták a szalagcímeket Pakisztán "bünössége" felöl, ma pedig már eljutott mindenhová, per pillanat például ez áll a sme.sk föoldalán:

Pakistan sa hanbí, ¾e bin Ládina nena¹iel
http://www.sme.sk/c/5877374/pakistan-sa-hanbi-ze-bin-ladina-nenasiel.html

Quote:
V komplexe, kde sa ¹éf al­-Káidy ukrýval, spravili raziu v roku 2003. Odvtedy si ho nev¹ímali.

ISLAMABAD, BRATISLAVA. A¾ ¹es» rokov sa podµa amerických médií najhµadanej¹í terorista sveta ukrýval v pakistanskom meste Abbottabád neïaleko Islamabadu bez toho, aby si ho Pakistanci v¹imli.


Továbbá:

Quote:
Ennek ellenére viszont szinte biztosra vehetjük, hogy valóban bin Laden lett megölve.


Ezt az állítást a fenti hozzászólásomból visszavonom, mert egyre jobban elképzelhetönek tünik az is, hogy bin Laden nem volt abban az épület-komplexumban, az amerikaiak egyszerüen megrohamozták az ISI az egyik komplexumát, csináltak egy kis balhét, majd ráfogták, hogy ott volt bin Laden.

Bin Ladenröl elképzelhetö az is, hogy már évek óta halott. Az iráni sajtó például tele van ehhez hasonló állításokkal, az egykori pakisztáni miniszterelnök, Benazir Bhutto egyik BBC interjújára hivatkozva, melyben Bhutto kijelenti, hogy bin Laden már rég halott. (az interview után egy hónappal mellesleg Bhuttot is megölték)

De nem akarok elkiabálni semmit, majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.
_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
rodnas2Joined: 27 Oct 2014
Posts: 1559

PostPosted: Sat May 07, 2011 7:12 am    Post subject: Reply with quote

Amit nem értek az egészben.

Azt mondja a rádió, hogy Bin Láden évek óta ott lakott.
Á‰vek óta!

Pedig, ha valakit nagyon keresnek, akkor annak időnként odébb kell költöznie! Ha nem költözik, buta, vagy biztos abban, hogy nem akarják megtalálni, esetleg fogalma nincs róla, hogy keresik.

Akár hogy védi esetleg a pakisztáni titkos szolgálat, az indiai titkosszolgálat úgyis fel fog figyelni rá. Az pedig azonnal Ládent átváltja más értékre.

Azt elfogadom, hogy a CIA képtelen volt őt megtalálni, de azt nem hiszem, hogy az indiai titkosszolgálat ne akadt volna bele Ládenbe.

Ahogy Magyarországról mindent tud a román titkosszolgálat az erdélyi menekültek közé beépítetteken keresztül.
Megértésként említek egy nevet: - Tamás Gáspár Miklós. Ezek aztán mindenhova betették magukat, a politikába, a titkosszolgálatokhoz. Aki ezzel nincs tisztában, időnként nem érti mondjuk Tamás Gáspár Miklóst.

Ugyanúgy van Pakisztán az indiai menekültekkel. Indiában mindent tudnak Pakisztánról. ha pedig India tudta, tudnia kellett az angoloknak is róla.

Á‰n inkább úgy kérdezném: Miért vártak az amerikaiak ilyen sokáig?
Back to top
View user's profile Send private message
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Sat May 07, 2011 9:21 pm    Post subject: Reply with quote

Indiában, és Pakisztánban több, mint 1 milliárd ember lakik.
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
rodnas2Joined: 27 Oct 2014
Posts: 1559

PostPosted: Sun May 08, 2011 5:13 am    Post subject: Reply with quote

Janicsár!

Ez az egy milliárd ember említése olyan, mint amikor húsz éve legyintettek: Kínában olyan sok embernek enni adni, olyan sok embert öltöztetni...

Ez igaz is, de ha azt mondjuk, hogy az egy milliárd ember több élelmet is tud termelni....
Back to top
View user's profile Send private message
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Tue May 10, 2011 6:03 pm    Post subject: Reply with quote

A pakisztáni miniszterelnök katonai válaszcsapással fenyegette meg az amerikaiakat, amennyiben a jövöben is akciókat hajtanának végre az ország területén

Pakistan PM Warns of 'Full Force' Response to Future U.S. Raids
http://www.foxnews.com/politics/2011/05/09/pakistan-backlash-mounts-does-opportunity-new-terror-targets/

Quote:
Pakistan's prime minister warned the United States Monday that his country could respond to any future U.S. raids on its soil with "full force," in the latest escalation of rhetoric in the wake of Usama bin Laden's death

_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Külföld All times are GMT
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group