Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Simon Zsolt
Goto page Previous  1, 2
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Levelesláda
View previous topic :: View next topic  
Author Message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Mon Nov 05, 2007 12:05 pm    Post subject: Reply with quote

Szóval Simon Zsolt - saját megvallása szerint - nem a meggazdagodás végett ment a politikába....

Emlékezzünk csak vissza, mitöl is volt hangos a sajtó, és miröl is folyt a vita a kukacon akkor 2005 novemberében.....

http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=120&postdays=0&postorder=asc&start=30

http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=120&postdays=0&postorder=asc&start=75

pravda.sk wrote:
SMK zachránila ministra, ale stratila tvár


Strane maïarskej koalície sa podarilo odrazi» politický a mediálny tlak a udr¾a» ministra Simona vo vláde. Tento boj v¹ak vyhrala len za cenu veµkých strát. Na pozadí Simonových dotácií sa zaèal rozpleta» rozsiahly problém, ktorý skrivil tvár a poves» SMK - problém politického klientelizmu.
V tomto prípade u¾ nejde iba o bývalú Simonovu firmu. Pochybnosti sa roz¹írili na rodinu ministra, ¹tátnych úradníkov a najnov¹ie aj na poslancov Národnej rady za SMK.

Bratrancom a poslancom...

Bela Bugár zvykne tvrdi», ¾e Simon a jeho µudia robia férové rozhodnutia, opreté o nezávislé komisie a výberové konania. Upokojujúce slová. ©koda, ¾e nie v¾dy sedia. Máme tu jeden èerstvý prípad z augusta tohto roku, v ktorom bolo v¹etko akosi inak...
O lukratívne pozemky a revíry Slovenského pozemkového fondu sa uchádzali dve firmy: Agrospol zo stredného Slovenska a Agropex z maïarského juhu. Komisia vyhodnotila ako ví»aza výberového konania Agrospol - tento projekt toti¾ nebol èisto súkromný, mal podporu obce ®elovce. Len¾e... Pozemky a revíry napriek tomu získala firma Agropex (ktorá je na trhu len od roku 2003). Keï nazrieme
do pozadia tejto spoloènosti, zistíme preèo. Jedným z vlastníkov je Peter Polóni, Simonov bratranec a bývalý spoloèník. Ïal¹ím vlastníkom je Richard Hamerlik, poslanec Národnej rady za SMK a èlen republikovej rady strany za Veµký Krtí¹. Zástupcom konateµa bol Gabriel Cséri, riaditeµ Poµnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá vypláca ¹tátne dotácie vo Veµkom Krtí¹i. To sú dos» silné predpoklady na to, aby bola firma úspe¹ná, resp. úspe¹nej¹ia ako pôvodný ví»az sú»a¾e. Riaditeµ Slovenského pozemkového fondu Franti¹ek Hideghéty jednoducho zmenil rozhodnutie výberovej komisie a pozemky prihral Agropexu. Poru¹il tým síce zau¾ívané pravidlá fair play, jeho intervencia v prospech Agropexu a Polóniho v¹ak bola - ako to èasto poèujeme aj inde - v súlade so zákonom.

Predaj firmy: smie¹ny obchod

Simonov bratranec Polóni stál aj pri zakladaní firmy Barvik. Formálne ju zalo¾il mladý traktorista Peter Barta koncom roka 2003, pár mesiacov po tom, èo médiá upozornili na dotácie pre Simonovu firmu Agrotrade. Krátko nato Barvik odkúpila Simonov podiel v Agrotrade. A zaèalo sa jej dari». Od ¹tátnych lesov získala do prenájmu 2 000 hektárov pozemkov a revírov. Spoloènos» Barvik v tomto prípade zastupoval nielen oficiálny konateµ Peter Barta, ale aj Peter Polóni, Simonov bratranec.
Firma Agrotrade (ovládaná Bartom a Polónim) napriek sporným dotáciám z roku 2003 svoj apetít po verejných peniazoch neutlmila. Naopak.
Okrem dotácií z národného rozpoètu získala aj tuènú podporu z eurofondov - viac ako 43 miliónov korún. I¹lo o investièné, teda nenárokovateµné dotácie, urèené na "rozvoj vidieka". O ich pridelení rozhodla medzirezortná komisia, do ktorej nominoval svojich zástupcov aj Simonov rezort.

V sieti pochybností

Zsolt Simon otázku svojho zotrvania vo funkcii uzavrel. Ale veµmi nepresvedèivo. Pochybností o jeho pozadí je dnes viac ako v roku 2003, keï sa ¹kandál zaèal "rie¹i»". Ako je mo¾né, ¾e za ministrovu firmu dokázala najviac zaplati» drobná firma mladého traktoristu, zalo¾ená len pár tý¾dòov pred "výhodným obchodom"? Preèo táto firma dostala revíry od ¹tátnych lesov? Preèo firma Simonovho bratranca získala pôdu od Slovenského pozemkového fondu, hoci pôvodne neuspela v sú»a¾i?
Odpovede na tieto otázky sú µahké. Len sa »a¾ko dokazujú.


Preto¾e, ako s obµubou hovoria lídri SMK, by» bratrancom nie je trestný èin. A bratia Kaníkovci súhlasne prikyvujú.

O autorovi| ddanis@pravda.sk
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
botondJoined: 27 Oct 2014
Posts: 514

PostPosted: Wed Nov 07, 2007 1:08 pm    Post subject: Reply with quote

Na..! Zolikam itt van! Happy "behelyezte" neked!
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Levelesláda All times are GMT
Goto page Previous  1, 2
Page 2 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group