Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Aki igazán sok mindenröl tud: Jozef Rohác bérgyilkos
Goto page 1, 2  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Kukac kávéház
View previous topic :: View next topic  
Author Message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Sun Nov 09, 2008 12:33 pm    Post subject: Aki igazán sok mindenröl tud: Jozef Rohác bérgyilkos Reply with quote

Nemrég Csehországban elfogták Jozef Rohác bérgyilkost. Számlájára több - föleg robbantásos- merénylet írható mint bármely más ezidáigi szlovákiai bünözöére:

1. Az Aranykéz utcai robbantás Budapesten
2. Robert Remiás autójának felrobbantása (ö volt az összekötöje az ifj. Michal Kovác elrablása nyomán "csicsergö", és emiatt külföldön rejtözködni kényszerülö szlovák titkosszolgálati ügynöknek, Oskar Fegyveresnek)
3. a kelet-szlovákiai maffiafönök, Róbert Holub, agyonlövése a rendörök által örzött kórházi ágyán!
4. Eduard Diniè alvilági figura felrobbantása..
5. a Torgyán József háza elötti robbantás elkövetöje
6. a Szájer József elleni valamint a FIDESZ székház elötti robbantás elkövetöje

stb. stb.

Ki ez az ember?

Már bünözöi "karrierje" sem akárhogyan kezdödött: 1985ben elrabolta az akkori szlovák kommunista egészségügyi miniszter helyettesét, majd túszként használva öt próbálta Pozsony-Bergnél átlépni a csehszlovák-osztrák határt. De a különleges egységek a határon lekapcsolták. Börtönbe került, ahonnan rövidesen megszökött, de csak egy hétig élvezhette a szabadságot. Késöbb mint a '89-es leopoldovi börtönlázadás egyik vezetö alakja szerepelt.

S hogy alakult a sorsa a rendszerváltás után? Az szinte biztosra vehetö, hogy a Meciar érában (s talán késöbb is) a szlovák titkosszolgálat védelme alatt állt: Meciarék ugyanis vele végeztették el a legpiszkosabb munkákat. Ami viszont újkeletü info: többek szerint a magyar titkosszolgálatok ugyanúgy a "védelmük" alatt tartották, gondosan ügyelve arra, hogy még csak véletlen se kerülhessen se Szlovákiában, se Magyarországon az igazságszoláltatás hálójába. Ez az ember ugyanis hihetetlenül, de hihetetlenül sokat tud.. Nemcsak a Lexa vezette meciari titkosszolgálat mocskos ügyeiröl, de hasonlóképp a '90es évek magyarországi olajmaffiájának az ügyeiröl is... Máig él a meggyözödés, hogy a '90-es évek magyar olajmaffiája tulajdonképpen egyenlö volt az akkori politikai elittel, pláne a szocialistákkal és vállalkozói holdudvarukkal. Á–k voltak azok, akik "kölcsönvették" Rohácot az akkori gengszteri módszerekkel operáló meciari titkosszolgálattól a mocskos munkák elvégzésére, többek között a rendörséggel együttmüködni kezdö Boros Tamás autójának felrobbantására az Aranykéz utcában. Meciaréknak akkor rengeteg politikai ellenfelük volt külföldön és belföldön egyaránt, a Horn Gyula vezette magyar kormánnyal viszont sohasem voltak igazán konfliktusaik ... Máig tabunak számít, és talán még senki se mondta ki nyíltan, hogy az akkori magyar titkosszolgálatok ugyancsak "baráti" kapcsolatokat ápoltak a Lexa vezette szlovák SISel.. Rohác pedig nem más volt mint a kelet-európai "James Bond", an agent licensed to kill, "öfelsége", az akkori posztkommunista arisztokrácia szolgálatában... Szlovákiában és Magyarországon egyaránt.. Mondhatnánk picit viccesen.

Vajon miért van az, hogy a magyar hatóságok az Aranykéz utcai merénylettel kapcsolatos vizsgálati anyagokat 80 évre titkosították?! Egy robbantásos maffiamerénylet nyomozati anyagát 80 évre titkosítani?! Ki látott már ilyet?!

Sokan azt mondják, jobb, hogy a csehek Rohácot Magyarországnak adják ki, Szlovákiában ugyanis a korrupt igazságszolgáltatás - máig befolyásos barátainak köszönhetöen - úgyis szabadlábra helyezné.. Meciar pártja ugyanis éppúgy kormánytényezö most mint volt a '90es években..

Ez az érvelés viszont sántít: a Magyar Szocialista Párt jelenleg éppúgy kormánytényezö Magyarországon mint volt a '90es években.. amennyiben tehát Rohác elkezdene Magyarországon "énekelni" (amit amúgy erösen kétlek), úgy még akár valami történhetne is vele a börtönben.. De úgyse fog "énekelni"... annak ellenére, hogy kiválóan beszél magyarul... Á‰rdekes lesz figyelni, hogy hihetetlenül befolyásos magyarországi megbízói miként alakítják majd a sorsát.. vajon születni fog-e valaha is itélet az Aranykéz utcai robbantás ügyében?

http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/potkan-v-pasci.html

Quote:
Potkan v pasci

„Kým tu býval, aspoò bol pokoj,“ spomínajú susedia z okrajovej ¹tvrte Levíc na Jozefa Roháèa. „Pred pár rokmi sa sem nas»ahovalo 137 Rómov a odvtedy je to bieda. Minule som jedného na¹iel vo svojom bazéne,“ s nostalgiou hovorí obyvateµ ulice len na krok vzdialenej od Levického hradu, ktorému kedysi panoval Matú¹ Èák Trenèiansky. Akoby mnohí pozabudli, ¾e za ich plotmi býval jeden z najkrutej¹ích nájomných vrahov, po ktorom ostávali obete s konzistenciou podobnou tatárskemu bifteku.
Náhoda alebo amatérska chyba: Jozef Roháè, ktorého pre jeho praktiky prezývali Potkan, sa roky ukrýval pred rukou zákona. Medzinárodný zatykaè na neho vydali pred deviatimi rokmi. Mnohí policajti ho u¾ pova¾ovali za màtveho. Aj jeho rodina tvrdí, ¾e ho u¾ brala, ako keby bol na onom svete. On v¹ak ¾il a osudnou sa mu stala jazda pod vplyvom alkoholu, pri ktorej ho zadr¾ala v Prahe hliadka mestskej polície. Podµa oficiálneho stanoviska sa strá¾nikom nepozdávali jeho doklady, najmä to, ¾e na nich mal dioptrické okuliare, kým za volantom ich nemal, rovnako ani ¹o¹ovky.
Podµa ná¹ho dobre informovaného zdroja z prostredia èeských kriminalistov v¹ak dôle¾itú úlohu zohrala aj skúsenos» pra¾ských mu¾ov zákona. Jozef Roháè pou¾íval doklady 44-roèného mu¾a zo ©ale, ktorý je v èeskej metropole známou firmou. Podµa na¹ich informácií mal by» dokonca v èase, keï zadr¾ali Roháèa, vo väzbe. Kriminalisti pri známom mene okam¾ite spozorneli a potkan Roháè sa ocitol v pasci. S takouto komplikáciou zrejme nerátal.

Pochybnosti:

Krátko po zadr¾aní Jozefa Roháèa sa v niektorých slovenských médiách objavili pochybnosti, èi ide skutoène o hµadaného nájomného vraha. Podporil ich aj jeho syn, tridsa»roèný Jozef Roháè junior, ktorý ¾ije s matkou v levickom èin¾iaku. „On je màtvy,“ vyhlásil bohorovne. Èeská polícia mo¾nos» akéhokoµvek omylu popiera.
„Podarilo sa nám relevantne dokáza», ¾e ide o Jozefa Roháèa. Overovanie toto¾nosti trvalo desa» hodín. Poèas neho prebehlo mno¾stvo úkonov. Od zaèiatku sme spolupracovali aj s policajným pridelencom na veµvyslanectve SR. Jeho toto¾nos» potvrdila aj slovenská strana,“ hovorí pra¾ský policajný hovorca Tomá¹ Holan. Ako dodal, ¾iadna polícia by si nedovolila o niekom len tak vyhlási», ¾e je medzinárodne hµadaným zloèincom, keby nemala stopercentnú istotu.
Do¾ivotne v Maïarsku: Roháèa v Èesku zadr¾ali na základe medzinárodného zatykaèa, ktorý na neho vydali v Maïarsku. A aj keï krátko po jeho uväznení sa slovenská polícia vyjadrila, ¾e by ho chcela dosta» k nám, Roháè zrejme poputuje do Budape¹ti. „Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, o ktorý po¾iadala Maïarská republika, nezostáva Èeskej republike niè iné, len vyda» Roháèa do Maïarskej republiky,“ vyhlásil minulý tý¾deò generálny prokurátor Dobroslav Trnka.
O vydaní nájomného vraha by mal v týchto dòoch rozhodnú» pra¾ský súd. „Sme pripravení v spolupráci s èeskými kolegami eskortova» Roháèa na územie Maïarska. Od rozhodnutia súdu tento proces trvá asi desa» dní,“ povedal v rozhovore pre Plus 7 dní Béla Vonnák z Národnej ústredne Interpolu v Budape¹ti. U na¹ich ju¾ných susedov rodákovi z Levíc hrozí do¾ivotie. Obviòujú ho z viacerých teroristických útokov.

Nevinné obete:

Výbuch v ulici Aranykéz v centre Budape¹ti, neïaleko ru¹ných nákupných ulíc, si mnohí dodnes pamätajú. A to aj napriek tomu, ¾e sa odohral pred desiatimi rokmi. Jozef Roháè so svojimi komplicmi mali v úzkej ulièke nastra¾i» pascu na jedného z bosov budape¹tianskej mafie Tamása Borosa, ktorý zaèal spolupracova» s políciou. Tá si od neho sµubovala dôle¾ité svedectvo v kauze tamoj¹ích olejárov, nie nepodobnej tej slovenskej. Pri výbuchu, ktorý sa mu stal osudným, okrem neho zahynuli traja nevinní µudia a tri desiatky okoloidúcich bolo zranených.
Ulica Aranykéz patrí medzi tie u¾¹ie. Detonácia vybila okná takmer na celej ulici, po¹kodila skoro v¹etky autá v neïalekej nadzemnej gará¾i. Páchatelia museli vedie», ¾e idú na istotu. Obe» nemohla výbuch pre¾i». Bombu nastra¾ili vo Fiate 126, ktorý èakal niekoµko dní odparkovaný pred jedným z domov. Práve z neho vy¹iel Boros. Krátko predtým mu e¹te zazvonil mobilný telefón, vrahovia si zrejme chceli overi» jeho toto¾nos». Potom odpálili nálo¾. Policajti neskôr zistili, ¾e fiatku kúpil èlen Roháèovej skupiny Jozef Hamala, ktorého medzièasom takisto zabili.
„V¹ade okolo bol stra¹ný smrad. Zov¹ade sa valili kúdoly dymu. ¥udia krièali od bolesti,“ opisuje nám chaos po explózii jedna z tých, ktorí vra¾edný útok pre¾ili, známa maïarská moderátorka Judit Barkóová. Bola obïaleè, kupovala darèek pre otca. Mala väè¹ie ¹»astie ako traja náhodní okoloidúci. Aj ako predavaèka z vedµaj¹ieho obchodu Tünde Csesznoková, ktorá vy¹la von po tovar. Mladú, len 24-roènú ¾enu dnes pripomína malá tabuµka a veniec z umelých kvetov vedµa miesta, kde rukou bezohµadných vrahov nezmyselne zahynula. Pozornej¹ie oko zbadá, ¾e mramorový obklad pri dverách budovy, pred ktorou do¹lo k výbuchu, je iný ako ostatný. „Celý ho znièilo. Rovnako ako výklady, okná naokolo. Bolo to stra¹né,“ spomína èa¹ník z re¹taurácie oproti.

Profesionál:

Výbuch v ulici Aranykéz nie je jediným, ktorý maïarskí policajti pripisujú Roháèovi. Jeho partia mala stá» aj za explóziami pred sídlom politickej strany FIDESZ, útokmi na jej politika Józsefa Szájera èi predsedu Nezávislej maloroµníckej strany Jószefa Torgyána. Podµa polície bol aj za nepodareným útokom na podnikateµa Zoltána Séresa. Páchatelia vtedy nastra¾ili 3,5 kilogramu trhaviny pod automobil Bentley. Bomba v¹ak zlyhala.
Roháè má svoje na rová¹i aj v domovine, slovenskí mu¾i zákona sa v¹ak rozhýbali a¾ po správach z Prahy. „Mysleli sme si, ¾e je màtvy,“ hovorí jeden z policajtov, ktorý si ne¾elá by» menovaný. Roháè bol v minulosti spolu s Imrichom Oláhom obvinený z vra¾dy Róberta Remiá¹a, ktorý bol spojkou Oskara Fegyveresa, svedka v prípade únosu Michala Kováèa mlad¹ieho do cudziny. Prokuratúra stíhanie v septembri 2006 zastavila, preto¾e sa vraj nedokázalo, ¾e spáchal tento skutok.
Roháè mal by» aj vrahom bosa východoslovenskej mafie Róberta Holuba, ktorého zastrelil priamo v nemocniènej izbe, ktorú strá¾ili policajti. Hovorilo sa, ¾e stál aj za popravou ïal¹ieho silného mu¾a podsvetia Eduarda Dinièa, ktorý skonal pri výbuchu bomby na bratislavských Zlatých pieskoch, ktorú vrah prefíkane zakopal priamo pod chodník, po ktorom Diniè chodieval.

James Bond?:

Ako je mo¾né, ¾e mu¾, ktorý mal toµko na rová¹i, sa dokázal dlhé roky skrýva»? Navy¹e údajne pokojne pendloval medzi minimálne tromi krajinami, a to aj v èase, keï e¹te neboli súèas»ou schengenského priestoru. Niektorí Levièania ho videli v meste, kam sa vracal aj napriek zatykaèu. Pohyboval sa vraj i po Maïarsku, tamoj¹iu reè dokonale ovláda.
Roháè zjavne netrpel núdzou, mal dostatok finanèných zdrojov a slovenské doklady. Podµa maïarského denníka Népszabadság mohli pochádza» od Slovenskej informaènej slu¾by. Kto mu poskytol toto krytie? Svojho èasu sa v maïarských médiách ¹pekulovalo aj o tom, ¾e za spomínaným atentátom na ulici Aranykéz mohla by» práve na¹a SIS. Maïarská novinárka, ktorá sa prípadu roky venuje, v neformálnom rozhovore ¹pekuluje o tom, èi v tomto prípade nemala prsty aj budape¹tianska tajná slu¾ba. Okolnosti prípadu utajili na 80 rokov. Ako inak sa to dá vysvetli»? Niekto zjavne nemá záujem na tom, aby sa podrobnosti kauzy zverejnili a aby sa o nich dozvedela verejnos»,“ hovorí.
Bol Jozef Roháè skutoène spolupracovníkom jednej alebo druhej, èi nebodaj oboch tajných slu¾ieb? Akýmsi agentom s právom zabíja»? Táto teória, nech je akokoµvek pritiahnutá za vlasy, by na mnohé otázky dala odpoveï. S trochou kon¹pirácie by potvrdila aj reèi o tom, ¾e polícii Roháèa ktosi podhodil. Jednoducho o òom dal hlá¹ku v èase, keï vedel, ¾e nebude »a¾ké zisti», ¾e ten, za ktorého sa vydával, je v rukách mu¾ov zákona a logicky nemô¾e by» na dvoch miestach naraz.
„Jozef Roháè je profesionál. Jeden z najlep¹ích vo svojom fachu. Desa» útokov, ktoré mu prisúdila pra¾ská polícia, je hausnumero. Asi nejaký agilný policajtík chcel by» v správach. Koniec koncov, v jeho prípade ani nie je podstatné, koµko tých vrá¾d vykonal,“ hovorí ná¹ policajný zdroj.
Nájomný vrah z Levíc sa mo¾no u¾ èoskoro dostane do rúk maïarským vy¹etrovateµom. Vypoèu» by ho chceli aj tí na¹i. „Prokuratúra a polícia od jeho zadr¾ania pracujú na viacerých kauzách, kde figuruje zatiaµ len v úlohe svedka. Nevyluèujem, ¾e v niektorej z týchto káuz sa mô¾e dosta» do polohy obvineného,“ vyhlásil generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Nu¾, mo¾no je trochu aj ¹»astím, ¾e èaro väzenskej cely Roháè okúsi u na¹ich susedov. Po skúsenostiach z ostatných dní sa nedá vylúèi», ¾e by ho na¹i sudcovia pre poru¹enie jeho µudských práv prepustili na slobodu.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Mon Nov 17, 2008 3:35 pm    Post subject: Reply with quote

A Rohác ügyet kezdi felkapni a magyar sajtó is. Egy terjedelmes és nagyon szókimondó cikk jelent meg róla (és egyben a szerdahelyi szurkolóverésröl is) a HVGben.

KÁ–TELEZÁ– OLVASMÁNY MINDENKINEK Wink Smile

http://hvg.hu/velemeny/20081116_szlovak_magyar_feszultseg_ugynok_rohac.aspx

A különösen érdekes felvetéseket - föleg a cikk második felében - bejelöltem sötétpirossal.

Egyébként van egy olyan tétova érzésem, a cikk szerzöje olvassa a kukacot is, de lehet, csak képzelgek.

Quote:
Szlovák-magyar összeesküvés-elméletek

2008.11.17.

Mióta csúcsfeszültségre gerjesztődött fel a magyar-szlovák viszony, nagy keletjük lett az összeesküvés-elméleteknek. Hogy vajh kik állnak a történtek mögött? Kémszolgálatok provokációi, eltussolási akciók vagy valami más? Régi ismerős a paranoia ebben a térségben. Nincs is ezzel semmi gond, amíg nem emelkedik az állampolitika szintjére. Az egészséges gyanakvás ugyanakkor nem üldözési mánia. A két ország rendszerváltás utáni viszonyában számos feltáratlan, lényegét nézve titoktól övezett mozzanat található. A játékosok arca, akik a díszletek mögül irányítják a sakk- és bábfiguráikat, homályban maradt. Ilyen például az Omega-akció. Nem árt ezeket időnként feleleveníteni. Mert a valóság gyakran rémisztőbb a kitalációnál. Persze itt több a kérdés, mint a válasz.

A dunaszerdahelyi rendőrattak, a Nemzeti Õrsereg felvidéki kiruccanása óta vad találgatások lepték el a pártos sajtótermékeket. Bayer Zsolt Robert Ficónak írt nyílt levelében a feltételezett „tettest” is megnevezi. Szerinte „Á–nök azt találták mondani, hogy a dunaszerdahelyi konfliktus mögött a magyar titkosszolgálat áll. Meglepő dolgot fogok mondani, miniszterelnök úr: a magam részéről ezt készséggel el tudom képzelni. Vagy inkább hinni. Ez a kormány s az ő titkosszolgálata egyre súlyosabb háborút visel a saját nemzete ellen. Ez az a kormány, amelyik évek óta mindig előáll azzal, hogy a szlovák titkosszolgálat készül itt mindenféle merényletekre, meg a szlovák alvilág lövi a rendőrpalotát, s készül megzavarni a nemzeti ünnepeinket. Ášgyhogy, miniszterelnök úr, bizonyítsa be, és én nem fogok csodálkozni. Ezeknek semmi sem drága a hatalomért.”

Hogy a focibotrány gyurcsányi provokáció lenne? Ilyen kijelentésekkel a Magyar Hírlap vezérpublicistája aligha mond újat olvasóinak. Jobbszélen a miniszterelnök univerzális bűnbak akármire. Bayer persze nyíltan nem vádol. Csak sejtet. Ágy kell ezt csinálni. A jó konspirációs teória veleje, hogy csekély információtartalommal bír, pont ettől hatásos. Mesteri szinten űzi a dolgot a Népszava jegyzetírója is. Veress Jenő tartózkodik a nevesítéstől. Okosan teszi. Fontos, hogy a vélelmezett cselszövést belepje a misztikum ködfüggönye.

„Nem tételezem fel, hogy ezek a kielégületlenek maguktól játszanak a 'tót–magyar' ellentétre. Szervezi ezt valaki a héttérből kegyelem nélkül. Adja a jóisten, hogy egyszer megtudjuk, ki…!” – írja. A lap kormánypárti törzsolvasói nyilván mindentudó arckifejezéssel bólintanak: „Tudjuk ki lehet, naná!” Az ilyenfajta sugalmazásokat éppen az működteti, hogy mindenki azt képzel az előítéletek alkotta fantomkép mögé, akit csak kíván.

Csakhogy nemcsak a magyar kémek merülnek fel az ilyen víziókban. A pozsonyi titkosszolgálat legalább annyira része a különböző elmeszüleményeknek. De mi belőlük a valóság? Az utóbbi tíz évben (az 1998-as robbantásoktól a 2006-os parlamenti kampányig) jó párszor előkerült a terror- és maffiaveszély „szlovák vonala”. A Fidesz hatalomra kerülése után vetült reflektorfény az Omega fedőnevű állítólagos műveletre. Eszerint a SIS illegális zavarkeltő akciókat (robbantások, alvilági merényletek) támogatott és szervezett. Végcélja mindezekkel országunk euroatlanti integrációjának akadályozása volt.

Ebben „moszkvai kapcsolat” gyanúja is szóba jött. Legalábbis ez volt a kiszivárgott félhivatalos verzió. Utána hirtelen – mintegy vezényszóra – lecsendesült a média. Egészen a tavalyelőtti választásig. Melynek finisében a kormányfő bejelentette: szlovák alvilági körök robbantást terveznek Budapesten. A hír pár napig cirkulált a napilapok, hírműsorok felületein, aztán bizonyosságszerzés nélkül leült. Nemrég pedig rendőrkézre került Jozef Roháè, Boros Tamás Aranykéz utcai levőbe röpítése, a Torgyán- és Szájer-merénylet, tehát az Omega-akció vélt kulcstanúja. (Más néven a Fogász – több akciójánál is fogorvosi táskában hordta fegyvereit.) Mielőtt rátérnénk az ő sztorijára, időzzünk el kicsit annál a hírszerző intézménynél, amely a gyanú szerint „foglalkoztatta.”

Csehszlovákia megszűnésével egységes hírszerzése is felszámolódott. Pedig az ©tB, a Prágából irányított kémszolgálat legendás hírű volt. Egyik ügynöke – a KGB-vel „társbérletben” foglalkoztatott Karel Koecher - a CIA-ba is beépült. Itteni találmány a Semtex nevű plasztik robbanószer, amely a titkosrendőrség közvetítésével jutott el terrorcsoportokhoz (és terrort támogató országokhoz). Csak Líbiába 690 tonnát exportáltak. Ennyi plasztik egymillió repülőgép szilánkokra robbantásához elegendő. Vaclav Havel cseh államfő szerint pártállami elődei másfél évszázadra gondoskodtak a terror muníciójáról. Miután 1989-90-ben a csehszlovák szocializmus is elbukott, majd ’93-ban Szlovákia függetlenné vált, a kettészakadt kémszolgálat tisztjei már nemcsak a külvilágot és a lakosságot figyelték gyanakodva, de egymást is.
Különösen igaz volt ez Szlovákiára. A kommunista uralom idején a testületet Prágából irányították. Márpedig az elnyomó apparátus nemcsak a politikai másként gondolkodókat, a magyarokat, de az önállóságra törekvő szlovák nemzeti törekvéseket is ellenőrzés alatt tartotta. Szlovákia – eleinte nyíltan, aztán burkoltan – másodrangú tartománynak volt elkönyvelve. Nem lehetett tudni, az önállósodó cseh hírszerzés mennyi szlovákot tudott beszervezni az 1989-93-as hosszú válás idején. Ágy aztán Pozsonyban komoly lehetett a fluktuáció. Valószínűleg ez (is) lehetett az oka, hogy a szlovák nemzetbiztonság utánpótlását főként bűnözők képezték. (Állítólag az Omega-akciót is a részben bűnözőkből álló Meciar-kommandó hajtotta végre.) Titkosszolgálatokra általában jellemző, hogy „piszkos munkákra” előszeretettel verbuválnak bűnözőket.
Rendszerint sokkal jobb technikájuk van, mint a rendőrségnek. Ágy hamarabb eljutnak a súlyos bűnök elkövetőihez, pontosan feltérképezik az alvilágot. A megzsarolt gengsztert választás elé állítják: továbbiakban nekik (is) dolgozik, különben feldobják a hatóságoknál. (Az USA titkosszolgálata a második világháborúban együttműködésre bírta az amerikai olasz közösségben és az ellenséges fasiszta Olaszországban remek hálózattal bíró maffiát. A ’60-as évek elején Langleyben, a CIA-központban jóváhagyták a Mongúz fedőnevű tervet Castro megölésére. Végrehajtóként itt is maffiatagok funkcionáltak.) Szlovákiában azonban a bűnözés több volt, mint titkos projektek egyszerű alvállalkozója. A Meèiar-korszakban az alvilági módszerek a kormányzás szerves részévé válták. Elég Michal Kovac államelnök fiának 1995-ös elrablására gondolni. (A feltételezett tetteseket később a hírek szerint az elnöki funkciókat gyakorló Meciar részesítette amnesztiában.) Vajon a szlovák alvilág „hazafias” és pénzügyi alapon kollaborált Meciar embereivel?

Kínos kérdések

Mindenesetre az 1998-as robbantássorozat (és a későbbi merényletek) célpontjai szinte kivétel nélkül a magyar alvilág figurái voltak. Ezzel akarták Magyarország nemzetközi presztízsét ingataggá tenni? Nem tudjuk, de az biztos: e leszámolások a magyar szervezett bűnözés felső káderállományát gyökeresen átrendezték. A Horn-kormány alatt kipattant olajbűnözési botrányok (és Katona Béla titkosszolgálati miniszter leköszönéskor tett nyilatkozata, hogy „a szervezett alvilág már leverte hídfőállásait a politika felé”) arra utalnak, nálunk is létrejött egy földalatti bűnszervezet. Melynek hajtóanyaga az olajos adócsalás volt (akár az Egyesült Államok gengszterbandáinak a szesztilalom). Eme bűnözési forma kezd oligarchikus jelleget ölteni. Politikai kapcsolat- és hálózatépítésbe fog. Nemcsak a szlovák politika fonódhatott össze a bűnözéssel, de a magyar közélet is. S akkor egyszer csak szlovák bűnözők elkezdik magyar kollégáikat öldösni. Miért? A szlov§k alvilág kiterjesztené hatókörét Magyarországra? Netán a válasz teljesen máshol kertesendő?

Roháèot mindenesetre hivatalosan „csak” a Seres Zoltán vállalkozó elleni 1997-es (kudarccal végződött) merényletkísérlettel vádolják. Ott pokolgéppel akarták a célpont luxuskocsiját felrobbantani. Bartus László azt írja Maffiaregény című kötetében, hogy „a szlovákok inkább a robbantásokban vettek részt. Magyarországon pisztolyos szlovák elkövetőkről nem tudni”. Valóban úgy fest, diverzáns- és tűzszerészképzésben részesült, priuszos ügynökök dolgoztak a ’90-es évek végén Magyarországon. Furcsa spekulációkra adhat okot, amit Roháè Magyarorsz´ágról írásban elmondott a sajtónak. Mint a Népszava szerint leszögezte, olykor hetekig Magyarországon tartózkodik, ahol sok barátja van. Szerinte a szlovák és a magyar rendőrök nem merik magukban sem elismerni, hogy a merényletek mögött nagy titkosszolgálati csata dúl. Ha a Fogász úgy dönt, hogy – esetleg valamilyen vádalku keretében – kitálal, megdöbbentő dolgok kerülhetnek még napvilágra.

Miként lehet az, hogy egy bűnöző épp tettei színhelyére tér vissza bátran? Milyen barátai lehetnek, akiknek társasága ekkora biztonságot nyújt? Mindenesetre úgy tűnik, Magyarországon jobban érzi magát, mint hazájában. Igaz, Szlovákiánál valamiért itt kevésbé tűnhet neki rizikósnak. Feltételezett tettestársai, Jozef Hamala és Oláh Imre már nincsenek az élők sorában. Hamalát egy kelet-szlovákiai telefonfülkében ölték meg. Stílszerűen robbantással. Igaz, különös módon a szlovák hatóságok nemigen igyekeznek begyűjteni Roháèot. A kiadott elfogatóparancsát is visszavonták. Vajon milyen indíttatásból? Amennyiben magas (a jelenleg regnáló koalícióban is érdekelt) politikai körök is tudhattak a budapesti merényletekről, akkor nem pont az lenne az érdekük, hogy Roháè ne tudjon „énekelni” a magyaroknak? A jelek ugyanis azt mutatják, ha a – az NBH-s ügynökeinknél sokkal keményebb eszközökhöz szokott – pozsonyi szolgálat valakit kivonna a forgalomból, azt a maga módján teszi. S a Fogász egy ottani börtönben nemigen lehetne hosszú életű. De semmi efféle nem történt. Mintha Szlovákia kormányának nem is lenne félnivalója attól, hogy Roháè magyar kézre jut. Mi okból van ennyi önbizalmuk?

Á‰s mire vezethető vissza, hogy a magyarországi nyomozás semmire nem jutott a robbantások megbízói körét illetőleg? Miért zárták le ily gyorsan az Omega-dossziét? Tényleg csak annyi az oka a rendőri impotenciának, hogy a nem túl harmonikus viszonyban lévő Magyarország és Szlovákia nyomozói – finoman szólva – nemigen támogatták egymást? Vagy a ténylegesen meglévő haragszomrád csak lefed egy másik (ugyancsak valós) hallgatási indokot? Ténykérdés: azóta mindkét országban kormányok jöttek és mentek. De az ügyet egyik kabinet se igen forszírozta. (Az Orbán-kormány sem, pedig az ő politikusai ellen irányultak bizonyos merényletszerű robbantások.) Nagyon úgy látszik, valamiért egyik ország pillanatnyi hatalmasainak sem igazán érdeke az igazság tisztázódása. Lehet, hogy az ország-lejáratási törekvés (illetve a politikusok elleni támadások) csak mellékszálak? Á‰s akadhat valami, ami ezeknél nagyságrenddel súlyosabban esett latba? Tudvalévő, a politikai összeköttetésekkel rendelkező alvilág nemzet- és államközi méretekben gondolkodik. S ez gyakran – pro és kontra – felülírhatja a nemzeti szembenállást.

Mi rejtőzhet a dolog mögött, ami ez ügyben a mindenkori kormányokat – függetlenül az összetételüktől – a határ mindkét oldalán csendre inti? Ne feledjük, 2006-ban is Szlovákiából érkezett a terrorfenyegetés komolyságát nyomatékossá tévő, igazolni próbáló füles. Esetleg akkor is manipuláció áldozatai lettünk? De mik lehetnek az érdekek, amelyek ezt indokolták? Nyilvánvaló, hogy a pokolgépes kivégzésekben meghaltak olyanok, akiknek létezése sokaknak gondot jelentett volna. Egy azért valószínű: a sztorit eltussolási klíma lengi be, mivel esetleg nem is a robbantások döntötték volna meg hazánk tekintélyét. Hanem az, ami azok hiányában (az áldozatok továbbélése esetén) bekövetkezhetett volna. Hogy ez mi lehetett, arra aligha derül fény. Talán a Fogász is hallgat majd róla, nem akarván otthagyni a fogát. De épp ez az, amit a pártos magyar médiaszegmens valahogy soha nem firtat. Talán nem véletlenül.

Papp László Tamás, HVG
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Fri Feb 13, 2009 3:48 pm    Post subject: Reply with quote

Rohác már a Gyorskocsi utcában van.. Biztonsági okokból légiúton keresztül eszkortálták Magyarországra.

http://www.sme.sk/c/4307787/rohaca-previezli-lietadlom-do-madarska.html

Kezdödhet a tánc..!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
NTJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581
Location: Félúton

PostPosted: Fri Feb 13, 2009 6:00 pm    Post subject: Reply with quote

Ha lesz is ideje énekelni, 80 évre titkosítják. Egyszerű és hatásos módszer.
_________________
N. T.
Back to top
View user's profile Send private message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Fri May 22, 2009 2:03 pm    Post subject: Reply with quote

Sötét játszmák forgatókönyve
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=14081&Itemid=1

Quote:
"Annyira kell, hogy ez a mindenki által megvetett Rohác nevű szlovák bérgyilkos, akinek a kezéhez közvetve vagy közvetlenül egy tucat ember vére tapad, elmondhassa végre a vádalku részeként, hogy személyesen Demeter Ervin és barátai bízták meg az 1998-as robbantásokkal a fideszbeli és kisgazdapárti politikusok lakásánál?

A szerző, utalva az Aranykéz utcai merénylet ügyének közelmúltbeli fejleményeire, azzal folytatja: "Mert annyira kell az a rohadt hazugság, hogy már hónapokkal ezelőtt benyilatkozták a hűbéreseid: ha Rohác elmondja, mit tud az akkori idők megoldatlan ügyeiről, nem kéritek rajta számon az Aranykéz utcai halottakat. Bástya elvtársnak megér ennyit egy hamis vallomás?" A Heti Válasz pedig megjegyzi, hogy a vádalkukötést több híradás is megerősítette.


Hmm!

Quote:

...

"Feri, tudom, hogyan zajlik a kapcsolattartás a radikális jobboldal jó néhány prominensével, hogy a Gárda vezetésének kulcsembere évekig együttműködött a Katonai Biztonsági Hivatallal. Tudom, ahogy Te is meg a Gyuri is tudja." A szerző azt állítja: a dunaszerdahelyi szurkolóverés előtt hetekig egyeztetett a magyar és a szlovák titkosszolgálat a részletekről, és szándékosan nem akadályozták meg az összetűzést.

Nem hát, mert mindkét oldalnak jól jött, mint figyelemelterelés a válságról - pláne Magyarországon. Már akkor is így gondoltuk.

Ez pedig május 9-én jelent meg a stop.hu-n:

http://www.stop.hu/misc/search.php?cx=014546852859301168974%3Awgmc05-ueru&cof=FORID%3A11&search_loc=stop&q=Roh%E1c

Quote:
Visszavonta ügyvédje megbizatását Jozef Rohác. Ášgy tűnik, hogy a bombagyárosként emlegetett és az Aranykéz utcai robbantással is összefüggésbe hozott szlovák férfi alkut kötött . Ezek után pedig nincs szüksége sztárügyvédre. A nyomozást vezető Budapesti rendőr-főkapitányság illetékesei az ügyben egyelőre semmit sem kívánnak mondani.

...

A négy hónapja magyarországi előzetes letartóztatásban lévő Rohácot továbbra is emberölési kísérlettel gyanúsítják a rendőrök, valamint a négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantással is összefüggésbe hozták. Meg nem erősített információink szerint em kizárt, hogy alkut kötött a nyomozókkal és így érthető az is, hogy ügyvédjét, Somos Zoltánt menesztette. Mindez nagy titokban történt, az ismert jogász arról sem nyilatkozhatott, hogy mikor váltak el útjaik Rohacal és miért.


Túl sok itt még mindig a titok.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
VukLuxKlanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 794
Location: Nagymegyer - rókalyuk

PostPosted: Thu May 28, 2009 6:14 am    Post subject: Reply with quote

...csodálkozol?...mondj egy "lexás" ügyet amit sikerült felderíteni...ez is el lesz sikálva...
_________________
...a tyúk a mindenség végzete,le róla az összes tollal!!!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Thu Jul 30, 2009 6:25 pm    Post subject: Reply with quote

Egy döbbenetes (parlamenti) vizsgálóbizottsági jegyzökönyv, melynek tartalmára eredetileg Posta Imre "Olajos akták" c. könyvében bukkantam, majd rátaláltam az interneten is, itt:

http://www.politaktika.hu/hirek/olajugy-emlekezteto_nogradi_jelentes

Nagyon pontos és ledöbbentö képet fest a '90es évek magyarországi olajmaffiájáról, azokról a személyekröl és pártokról, akik és amik vélhetöleg mögötte álltak. A többi közt az MSZPröl, valamint Pintér Sándor akkori országos rendörfökapitányról, kiböl késöbb az Orbán kormány belügyminisztere (!) lett, másszóval azokról a körökröl, akik vélhetöen felbérelték Jozef Rohácot is az Aranykéz utcában elkövetett merényletre Boros Tamás "csicsergö olajvállalkozó" ellen.

Quote:
O VB/4-10/2000. O VB/4-10/ 1998-2000.

KIVONAT

Jegyzőkönyv

az Országgyűlés az olajügyek és a szervezett bűnözés között az esetleges korrupciós ügyek feltárására létrehozott vizsgálóbizottságának 2000. június 8-án (csütörtökön) 14 órakor az Országház főemelet 11. számú üléstermében megtartott z á r t üléséről

Meghallgatott: Nógrádi Zsolt, Nógrádi József meggyilkolt "olajvállalkozó" fia

Részletek:

Nógrádi Zsolt: Ebben az időben kezdett lejárni hozzá (az apjához) az akkori rendőrkapitány, Pintér Sándor. Amikor nem volt dolgunk, orvvadászattal ütöttük el az időt, és természetesen nem volt senkinek engedélye. Ezeken az orvvadászatokon részt vett Bozóki László, Litauszky István, Nyúl József, Frei László, Narancsik, a kiskőrösi vámparancsnok. Akkor kezdett odajárni. Tudnak a Flaisz sumák dolgairól. A Pintérék egy autóval jöttek másod- vagy harmadmagukkal. Ezeken a turnusokon apuék diplomatatáskában 25 vagy 50 milliót adtak át nekik. (Dr. Kóródi Mária: Kinek?!) Ennek a társaságnak. A Pintér rendőrkapitánynak. 1992-től volt 1996-ig. Ez a kapcsolat a későbbiekben erősödött, és sűrűbben járt le. A végén már úgy összebarátkoztak, hogy szinte tegező viszonyban lettek. A Flaisz, ha a Pintérről volt szó, mindig csak annyit mondott, hogy a Sanyi bácsi.

...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy az a kastély, amely Hosszú-hegyen található, egy pusztában van bent, vagy nem puszta, hanem egy sík terület, és tulajdonképpen itt van ez a nagy almás, és ebbe az almásba járkáltak be vaddisznók. Mellette van egy állattartó telep nem messze, és ott van több ezer, tízezer hektár, amit a Flaisz megvett, és akkor oda jártunk ki, és akkor bejöttünk, kimentünk, és a kastélynál volt a gyülekező, mert az nem volt szem előtt. Oda bárki bejött, ide nem járt be más, csak a Flaisz. Itt adták oda apuék, a Pintérnek rakták be a kocsijába a pénzt.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Á–n ezt látta?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Igen. Tehát ön is volt ott.

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem ott leskelődtem, hanem amarrébb voltam egy tíz méterrel.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Honnan tudta, hogy ott át fogják adni, vagy amit átadtak táskát, abban mennyi pénz volt?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Mert apu intézte a Flaisszal. Õk barátok voltak.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Á‰rtem. Volt még egy ehhez hasonló. Ez is egy kicsit tisztázatlan előttem, hogy '94 végén... (Nógrádi Zsolt: Nem, '94 elején...) Igen, de utána volt itt valami, hogy az olajosok összejöttek Soltvadkerten, és utána, ezt nem értem pontosan, hogy kinek vitték a 25 milliót és kinek a 750 milliót. A kettő között volt-e valamilyen összefüggés. Nem tudtam pontosan követni, amit ön elmondott.

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: '94 elején az MSZP választására hozták a pénz, és '94 végén, nem a végén, hanem '95 elején pedig annak az embernek adták, aki kitaposta, hogy hogy lehet kibújni a magyar törvények alól, olyan üzemanyagot behozni, ami üzemanyag, de nem üzemanyagként vámolják.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Ki ez az ember?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Á‰n nem találkoztam vele, Mészáros László intézte vele és Balogh Zoltán.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ):Akkor egész pontosan honnan tudja, hogy egy ilyen emberről van szó?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Mert ott ültünk a Flaiszéknál, és ott lett megbeszélve ez az egész história.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Az rendben van, de eddig mindig, minden esetben ott voltak a nevek. Ha ott beszélték meg, akkor valamit közelebbről...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Az, aki írta itt a törvényeket... Á‰n nem tudom, mert én nem foglalkoztam vele, engem köröztek. Á‰n nem ültem ott állandóan a szoknyájukon, nekem volt dolgom, hogy szőkítsek. Amikor ott voltam, akkor elpletykázták a dolgokat, amikor nem voltam ott, akkor nem voltam ott. Á‰n ezzel az üggyel nem foglalkoztam, hogy most kit hogy korrumpálnak, mert engem ez nem érdekelt.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): De azt pontosan tudta, hogy 25 millió forintot kapott.

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Annyit. Ebből nem volt titok.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Amikor először mesélte el az előbb ezt az egész dolgot, akkor ide kapcsolódott ez a 750 millió, most pontosított, hogy a 750 millió '94 elején volt, ez a másik pénz pedig '95 elején. Biztos nem olyan könnyű megjegyezni ezeket a dátumokat, ezt én nem vitatom, de hogy jön ide a 750 millió az MSZP pénztárnokához?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: A Pintérék mondták, hogy kell támogatni, mivel ennyit síboltak itten ezek az emberek.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): '94 elején azt mondta a Pintér, hogy az MSZP pénztárnokát támogatni kell?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem. Az MSZP-t kell támogatni, és megmondta, hogy kinek kell fölvinni a pénzt.

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm szépen.

BALOGH LÁSZLÁ“ (MDF): Köszönöm szépen. Á‰n is köszönöm ezt a kimerítő vallomást. Engedje meg, hogy én ne a konkrét ügyekre kérdezzek rá, hisz itt két óra alatt nagyon sok konkrét nevet és összefüggést kaptunk, amelyet egyből nem is lehet áttekinteni, és nyilván, majd a részletes jegyzőkönyv alapján fogunk tudni egy idő után elemezni.

....Aztán:

Quote:
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Nem nagyon szeretnék az ügyek érdemébe belekérdezni. Á–n most bujkál?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem, ja, igen, mert '99. február 25-én kaptam két lőszert egy levéllel, hogy az öcsém is és én is ki leszünk végezve.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ha jól értem, akkor azok elöl bujkál, akikről azt feltételezi, hogy az édesapját is megölték.

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm. Amit még én kérdezni szeretnék: egészen biztos abban, hogy Pintér Sándor és MSZP és 750 millió forint, tehát hogy ez a három információ együtt van?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Á–n számolta meg a pénzt, azt tudjuk, de onnantól kezdve, hogy ez is volt az útirány?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Persze, most nekem miért hazudtak volna.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Világos. Lezsák Sándor hogyan adta bérbe a telephelyet, vagy milyen tudomása volt erről a dologról?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem ő adta bérbe, hanem az emberei. Tulajdonképpen az MDF-vonal végigkanyarog az egész ügyön. Helvécián Murányi, Szabó Iván adott bankhiteleket ennek a Murányi nevezetű illetőnek még '92-ben, akkor volt ő úgy tudom, a pénzügyminiszter, hogy azon hozták be, importőrködték, mert nem volt pénzük, importőrködték az olajat. Ez az MDF-vonal, itt nekem föl van írva, minimum '94-ig végigkísérte, szinte az MDF futtatott emberei, vagyis akik közeli kapcsolatban álltak velük, azok importőrködtek akkor olajat.


....NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Á‰n megkaptam az irataimat csütörtökön, és akkor bejelentkeztem a BRFK-ra hétfőre. Ott fogadtak engem, fölvezettek a Doszpot Péterhez, és mondtam, hogy föl szeretnék kínálni 2 millió forintot a rendőrségnek, hogy keressék meg az édesapámat. Mondták, hogy egyelőre ők nem tudnak mit csinálni. Elirányítottak a dr. Kovács Lajoshoz - a döglött ügyek osztályára, az Aradi utcában van -, akinél megtettem a vallomásaimat. Azóta is ők ügyködnek, de nincs konkrét eredmény.
Közben a kecskemétiek megtudták, hogy én itt vallomást tettem, és a Flaiszra terhelő vallomást tettem mindenféle téren. Ezt megtettem január 17-én. Kecskemétre február közepén lehívtak, valahogy kiderült, hogy én Pesten tettem vallomást, lefaxoltatták aznap a vallomást, és két nap múlva megkaptam a golyókat. Szóval még két nap kellett ahhoz, hogy kiszivárogjon. Á‰n még meg is kaptam az öcsémmel a lőszereket

Tulajdonképpen, ha mindenki minket gyanúsított, mi ez a nagy felhajtás? Fenyegetni kell... Tulajdonképpen rendőrségi pszichológusokkal és nemzetbiztonsági tisztekkel keveredtem össze, ők nyomoznak, és behatárolták most már mind az elkövetési kört, mind a helyszínt. Á‰ppenséggel jogalapunk nincs újra kimenni, hogy most már fölássuk azt, csak akkor, ha ez a bizottság újra eljárásokat kezd gazdasági ügyekben, vagy ilyenbe vagy olyanba, és akkor a holttestet ki tudjuk ásni. Ott van elásva a kastélytól száz méteres pontossággal, nekem be van határolva, hogy hol.
Ezért találkozott most a Pintér februárban a Kakassal, hogy öntse bele a lelket - mivel a Litauszky se bírta már idegileg, és agyonlőtte magát -, hogy "úgyse lesz úgy - gondolom -, mit tud beszélni egy országos bűnöző". Ott volt a Gergényi, a megyei kapitány, "mit tudnak ezek bájcsevegni.


Ez a Gergényi, azt hiszem, ugyanaz a Gergényi, aki késöbb 2006ban immár budapesti rendörfökapitányként lövetett a zavargások idején.

Quote:
Nógrádi Zsolt: ...Apu után Flaisz állt legközelebb hozzám, de nem fogok belenyugodni, hogy nem kapja meg a büntetését, mert a barátját elcsalta, megkínozták és megölték.
...

DR. KÁ“RÁ“DI MÁRIA (SZDSZ): Á‰n köszönöm szépen ezt a kimerítő választ, és tényleg ez a dolog borzasztóan szomorú, megrázó, nagyon nehéz objektívnek maradni ilyen dolgok után, de azért mégis azt gondolom, hogy összességében a szereplőknek egy hihetetlen és mérhetetlen cinizmusára vall az, hogy magukat gyanúsították meg, ha ez igaz, ismervén; vagy legalábbis benyomásai az embernek néhány szereplőről vannak a sajtón keresztül vagy egyéb módon. Ez a fajta maffiózós cinizmus nagyon súlyosnak tűnik itt nekem, de lehet, hogy ennek van valami olyan oka, előzménye vagy egyáltalán, nekem az ön előzetesen elmondott vallomásából

...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Apu ennél a bűnszövetkezetnél, vagyis mit tudom én, hogy hívjam, azért tudom, hogy ők voltak azok, mert ha lelőtték volna az utcán, sose nem jövök rá, hogy ők azok. Az, hogy barátokat, ismerősöket elásnak, eltűntetnek, savval, hogy ne maradjon semmi nyoma. Abban a nagy pusztában, ami van ott az Alföldön, ott bárkit elásnak, és akkor sose kerül elő. Az idegeneket, akiknél nincs jelentősége, hogy most nyomoz a hatóság vagy nem, azokat lövik le az utcán. Aki belsős, egy brigádon belüli, azt nem merik lelőni, mert tudják, hogy a rendőrség nagyjából tudja, hogy ki kivel volt kapcsolatban, és ott kezdenek el szimatolni.

...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Á‰n ezzel az egész históriával nem akarok foglalkozni. Megmondtam a Kovács Lajoséknak is, hogy ezért nem mentem a Kakashoz dolgozni, Mondtam hogy nekem ilyen gyilkosokra, ilyen zsarolásokra, ilyen fegyveres rablási ügyekre - külön terrorista volt Kiskőrösön, aki ilyen fegyveres ügyekkel foglalkozott - nekem nincs idegrendszerem, és nem foglalkoztam vele. Ezért nem mentem, nem azért, mert nekem a Flaisszal bajom volt, hanem úgy elmélyültek ezek a stiklik, hogy olyan gátlástalanok lettek, hogy nem számított semmi.
Mondok egy példát: az az ügy is el lett tussolva, hogy apunak föltörték a Mercedesét Flaisznak a birtokán. Ott épp parti volt, és Flaisz bejelentette: aki itten nálam... Á‰s akkor másnapra megtalálták a telefont, és a manusz agyon volt ütve. Ennyi. Á‰s a rendőrségen jegyzőkönyvezték, hogy leesett a bicikliről. Ennyi volt az egész história. Ezek a stiklik utána... nekem apu elmesélte..., mondom, nekem erre nekem nincs idegrendszerem, hogy én ott legyek ezek között

...

BALOGH LÁSZLÁ“ (MDF): Á‰rtem, akkor én értettem félre. Tehát én arra szeretnék rákérdezni, hogy ön utalt arra, hogy volt a vesztegetési vonalban egy bizonyos MDF-vonal, utalt arra, hogy Szabó Iván és Lezsák Sándor együtt próbálta ezt az ügyet vinni. Jó lenne, ha részleteket kaphatnánk arról, hogy az a bizonyos telepbérbeadás hogy történt, milyen telepről beszélt ön, mert csak egy utalás volt erre, és ki intézte ezeket a dolgokat, hogy és miképpen.

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Apuval arra az álláspontra jutottunk, minden kormány kialakítja a saját társaságát, aki ezekre a bűncselekményekre hajlandó és kapható. Abban az időben, '90-től '94-ig főleg az MDF-vonal, a Burányi nevezetű illető... Annak többször szerepelt már a neve, ő kecskeméti illető, őneki volt Helvécián a telepe, ott két tároló van.

BALOGH LÁSZLÁ“ (MDF): Neki volt valami köze az MDF-hez?

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Õ volt az MDF-fel. Az MDF-től jött a pénz, apu nekem mesélte, hogy valahol valamit kiutaltak, támogatást vagy mit tudom én, hogy tudja finanszírozni. Egy szerelvény olaj 15-20 millió forint volt

...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen HTO-t azért hoztak be az országba, mert megvehették volna a Moltól, és azért kellett behozni a HTO-t, mert 20-30 forintos árréssel el lehetett adni. Tulajdonképpen ehhez korrupció kellett. Itt több száz szerelvény bejött gázolajként és HTO-ként lett vámolva. Most miért nem hoznak be, amikor nincs üzlet? Akkor hozott be mindenki, amikor tudtak panamázni. Á‰s tulajdonképpen itt mindenki összefonódott mindenkivel, mert ezekről a dolgokról tudtak a minisztériumban, akik az engedélyt kiadták, akik beimportáltak, a vámosok, akik levámoltak, a rendőrség. Tulajdonképpen szinte az egész apparátus nagymértékben..., lassan úgy kell vadászni, hogy ki nincs korrumpálva. Ezekhez mindenkinek hozzá kellett járulni, az ügyvédek védték ezeket, akik a céget alapították, akik fuvaroztak, olyanok, akik mi voltunk. Itt mindenki mindenkivel összekeveredett, és olyan pénzekről volt szó, hogy mindenkinek csak az ára volt a kérdéses, hogy kinek mennyi. Mi nem is foglalkoztunk vele. Ennek az embernek ennyi az ára, a másiknak annyi az ára, és mindenki megvehető volt. Itt az emberek megalapozhatták száz évre a sorsukat. Most már nincs ilyen üzlet.

...

NÁ“GRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen ahogy ezeknek az olajszőkítési ügyeknek vége lett, minden telepen borcsinálás indult meg. Ágy bukott meg a Flaisz is. Tulajdonképpen - most csak föl akarom hívni a figyelmet - a Kisgazdapárt most adott egy olyan kibúvót, hogy aki borsűrítményt ad le, azt támogatják, azt, aki a sűrítményt befogadja. Ez a pálinkafőzőknél, vagyis a lepárlóknál van, és most az összes borpancsoló... Nem azok viszik be, akiknek tényleg van 10 hektó bora vagy kis mennyiségű.; pont a borpancsolók tudják eladni, mert itt a legrosszabb minőségű bor... Azért megy itt a borcsinálás is, mert szinte kedvezett a mostani kormány.
Ugyanolyan lett szinte, le van privatizálva megint a vámőrség, akinek ezt ellenőrizni kéne, mert a vámosok vigyáznak öt forintért/liter azokra a telepekre, ahol megy ez a machináció. Főleg megint a mi környékünkön meg az "arany háromszögben" van a borcsinálás, Kunfehértó most a legnagyobb. Beszállítják a rossz minőségű borokat, ezt elő lehet állítani 22­25 forintért, és 38-at kifizetnek érte, és itt valami támogatási ügy van, amit engedélyezett mit tudom én, a Földművelésügyi Minisztérium. Á‰s pont az olajmaffiának, akiknek volt pénzük, és befektették a borba, pont azoknak van kedvezve ezzel, mert nemcsak ismerősök hordhatják be... Ez az újabb história. Ez ugyanolyan méreteket öltött már


Epilógus:

Quote:
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság történetének örökös szégyenfoltja lesz a Nógrádi Ádám ellen folytatott törvénytelen nyomozás. Amint arról már korábban többször is beszámoltunk, 2000. nyarán, Nógrádi Zsolt feltáró vallomást tett a Pallag László kisgazda képviselő által vezetett parlamenti vizsgáló bizottság előtt. A vizsgáló bizottságnak az volt a feladata, hogy megkísérelje feltárni az olajbűnözés és az önmagát politikai elitnek tartó társadalmi csoport közötti kapcsolatokat. Annak idején Nógrádi Zsolt terhelő vallomást tett számos olaj-keresztapára és aktív politikusra. A bűncselekmény elkövetésével megjelöltek között volt a FIDESZ kormány belügyminisztere, Pintér Sándor, valamint az Antall-kormány belügyminisztere, a későbbi miniszterelnök, majd örökös miniszterelnöki tanácsadó, Boross Péter is. A megjelölt aktív politikusok Nógrádi Zsolt tényfeltáró vallomását azzal bosszulták meg, hogy öccse, Nógrádi Ádám ellen egy koncepciós büntetőeljárást kreáltak. Azzal a semmilyen tárgyi bizonyítékkal alá nem támasztott képtelen gyanúval illették, miszerint az ötven kilós testsúlyt alig meghaladó, cingár testalkatú Nógrádi Ádám dulakodás közben megölte a nála közel száz kilóval testesebb és valamikor profi boxolóként sportoló édesapját, Nógrádi Józsefet. A nyomozás operatív irányítását személyesen a FIDESZ belügyminisztere, Pintér Sándor végezte. A nyomozás irányításában a közvetítő Gergényi Péter akkori Bács-Kiskun Megyei rendőr-főkapitány volt. A nyomozás sikeres lezárása után Gergényi Pétert kinevezték budapesti rendőr-főkapitánynak, a nyomozást közvetlenül irányító rendőrtisztet, Kubicsek Andrást pedig kecskeméti városi rendőrkapitánynak. A Nógrádi Ádám elleni koncepciós büntetőeljárás bírósági szakasza azóta is folyik


http://index.hu/belfold/olajnogradi/

Quote:
Nógrádi Zsolt volt az 1999 őszén megalakult úgynevezett olajbizottság tanúja. 2000. június 9-én tett vallomásában konkrét helyszínek események és nevek szerepeltek, köztük több politikusé.

Az elmondottak valóságtartalmát a bíróság később kétségbe vonta. A vallomásban szereplő politikusokat mentelmi joguk miatt se tanúként, se gyanúsítottként nem hallgatták ki. Ellene és Pallag László, az olajbizottság elnöke ellen azonban az érintett személyek rágalmazási pereket indítottak, és meg is nyerték azokat, anélkül, hogy a bíróság meghallgatta volna a vallomástételre érkező személyeket.


Quote:
Nógrádi Zsoltról ekkor pszichiátriai szakvélemény is készült, mely személyiségzavart állapított meg nála. Erre hivatkozva később a bíróság hamis tanúzás büntettében bűnösnek találta, 1,5 év börtönt kapott két évre felfüggesztve. Megpróbálták meggyanúsítani édesapja meggyilkolásával, de végül az öccsét Nógrádi Ádámot állították bíróság elé, és ítélték el elsőfokon nem jogerősen, Nógrádi József meggyilkolásáért 20 évre 2004. áprilisában, majd a megismételt eljárásban 2006. novemberében újból 20 évet kapott, bár még most semtudni, hogy hol volt a gyilkosság, nincs meg a fegyver, a helyszínen sem lőpor, sem DNS nyomot nem találtak.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Sat Sep 05, 2009 7:20 pm    Post subject: Reply with quote

Kopírozzuk be ide is, hogy minden legyen meg egy helyen.

A magyar olajszökítési ügyek nemzetközi összefüggései

Geonczeol Gyula tollából

http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=3011&rovat=

Quote:
Mogilevics a KGB őrnagya volt és a szovjet kivonulást követően a nem létező alvilágot szervezte meg Magyarországon.

Ebből nőt ki az olajszőkítés, pornográfia ipar, vodka és hamisított borgyártás, kábítószer kereskedelem, illetve a privatizációs vagyonnal való manipuláció és a junk bond technika bevezetése, amit az USA-ban betiltottak és büntetnek. Ez utóbbi révén rabolták ki a magyar vállalatokat.
...
Jelenleg a lap szerint az FBI Magyarországon is nyomoz, Mogileviccsel, aki ellenőrzi a földgázipar és olajipar nagyrészét Putyin sem bír a lap szerint, dehát egy cégből érkezett mindkettő, a KGB-ből. A fekete gazdaságból érkező pénz révén ellenőrzik a parlamenti pártokat Magyarorszagon, Putyin is öt pártot finanszíroz magában Oroszországban és így irányít. Antall 1991 nyarán váratlanul kinevezte a pénzügyi államtitkárt, Szabó Tamást privatizációs miniszternek, aki már 1992 tavaszán hatalmas vagyonnal jegyezte Mogilevics cégét Budapesten a vállalatán keresztül, mint miniszter.
Mindez a Pallag László vezette olajbizottság elé került, ennek a kivizsgálását is leállították és az anyagot titkosították 80 évre.


Az olajszőkítés hatalmas pénzeket jövedelezett és a pénz révén tökéletesen korrumpálták a parlamenti pártokat. Orbánnak, amikor a belügyminisztert, Pintér Sándort az Olajbizottság adatai miatt kérdőre vonta, Pintér azt mondta, ha Orbán kihozza a róla szóló anyagokat, akkor ő meg a Fideszben mintegy 123 képviselőt buktat meg és fölrobbantja a pártot. Orbán erre dühében szétverte az irodáját, nem tehetett az alvilág ellen semmit és elvesztette a választásokat. Az Olajmaffia feje Magyarországon Fleisz Ferenc, vagyis a Kakas volt. Pintér odarendelte melléje beosztottját Gergényit, rendes nevén Ringwald elvtársat rendőrfőkapitánynak, hogy vigyázzon Kakasra. A szervezet feje Mogilevics. A rendőrségen belül működő és a belső korrupciót kivizsgáló rendőrtiszteket, mintegy 17-t, meggyilkoltak. Az életben maradottak súgtak Pallag László képviselőnek, tőle várták a segítséget, de ő mellette az országgyűlés nem állt ki és Pallag Lászlót nem védte meg. Pedig ez a kutya kötelessége lett volna. Pallag öt rendőrtiszt meggyilkolása miatt kezdett kutatni, ebből alakult ki a korrupciót vizsgáló parlamenti bizottság, amelyet puccsszerűen szüntettek meg. Tanuvédelem nem létezik, úgy randalíroznak, ahogy akarnak. Október 23.-án Mogilevics ukrajnai oroszait is bevetették Budapesten. A kivizsgálás adatait szokás szerint 80 évre titkosították. Mogilevicsről a The Wall Street Journal közli, hogy Izraelben is be van jegyezve a cége. Pintérnek is. Gergényi-Ringwalddal együtt mindhárman izraeliták. A magyar ifjúság végigveretését tehát közönséges rasszista cselekedetnek kell minősíteni. A jelenlegi anyaországi karhatalmat tehát ez az alvilági szervezet irányítja és vele együtt a politikát is. Õk most ország az országban, ami nekik műveleti terület. Ebből kell kiindulni.
Áœdvözlettel, Geonczeol Gyula


Ez az írás még 2007 elején született. A jó hír az, hogy Mogilevics idöközben a rácsok mögé került Oroszországban, mert Putin valószínüleg már nem bírt vele. A rossz hír pedig az, hogy nem hivatalos értesülések szerint a FIDESZesek ismét Pintér Sándor jelölésén "gondolkodnak" (továbbra is zsarolják öket Pintérék?) a belügyminiszteri posztra a 2010es választások után, melyeket nagy valószínüséggel ez a párt fog nyerni.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
rossztermeszetuJoined: 27 Oct 2014
Posts: 23

PostPosted: Sat Sep 12, 2009 8:35 pm    Post subject: Reply with quote

Molnár F tényfeltárása azon tény kapcsán, hogy a "Seva bácsi", pardon "Sanyi bácsi" ismét felkereste Orbán Viktort, hogy belügyminiszter szeretne lenni következö kormányában is, továbbá arról, miképp lehet a tömeggyilkos Pintér Sándor jelen napjainkban is az OTP Bank igazgatótanácsi tagja (!) Csányi Sándor OTP vezér birodalmában, és még sok minden másról..

A videóhoz katt a linkre
http://hirhatter.t35.com/tomeggyilkost_bm.htm
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Sun Sep 20, 2009 3:42 pm    Post subject: Reply with quote

Térjünk vissza Roháchoz, ti. róla is található egy jó cikk Molnár F weboldalán, amely még tovább segíti összeállítani a képet, hogy mi is folyt akkor a '90-es években Magyarországon és Szlovákiában, na és hogy vélhetöen miért pont 2008ban bukott le Jozef Rohác.

http://www.hirhatter.com/rohac.htm

Quote:
Jozef Roháè közvetlenül Meèiar elnök állami bérgyilkosaként ténykedett, "távolabbról" pedig annak a KGB-nek (FSZB-nek) a bérgyilkosaként, amely abban az időben egész Szlovákiát irányította. Meèiar és Lexa egyébként egyaránt és abszolúte tetten érhetően Moszkva beosztottja volt, ahogyan a jelenleg Jan Slota vezette nacionalista párt, az SNS és annak gyakorlatilag teljes politikusi állománya is. Minthogy Meèiar és Lexa beosztotti viszonyban volt a Putyin által Moszkvában nemrégiben letartóztatásba helyezett Szemjon Mogiljeviccsel (Szeva bácsival), aki Magyarország egyik legfőbb (egyébként főleg Moszados és FSZB-s) keresztapája volt, és Mogiljevics vezetőivel, okkal feltételezhető, hogy Jozef Roháè tervezett megbuktatása - amit a média nem véletlenül nevez véletlennek, mert a média mindig hazudik - közvetlen összefüggésben lehet Vlagyimir Putyin konkrétan célirányos, ebbéli döntésével.


Á‰s valóban, Rohác furcsamód azután pár hónappal bukott le Csehországban, hogy a belsö hatalmi harc részeként Putin a rácsok mögé juttatta Szemjon Mogilevicset Oroszországban, nehogy az véletlenül felkeverje a sz*rt a Medvedevnek történö hatalomátadás idején. Rohác lebuktatása és kiadatása Magyarországnak pedig azt eredményezte, hogy a már majdnem feledésbe merült sötét ügyek (pl. Aranykéz utca) ismét terítéken vannak a magyar közéletben és médiában, egyik kellemetlenséget (és vélhetöen álmatlan éjszakát) okozva a másik után Mogiljevics magyarországi embereinek, pl. Pintér Sándor ex-belügyminiszternek, de közvetve Orbán Viktornak és az MSZPnek is - egyaránt.. Pláne majd a 2010es választások elött közvetlenül fog vélhetöen Magyarországon is felkeveredni a...

Quote:
Boross Tamás felrobbantását a világ vezető titkosszolgálatai szervezték meg, és annak végrehajtóit szlovák állami és alvilági bérgyilkosokra bízták. Az Aranykéz utcában felrobbantott Polski Fiatot, amely több ember életét kioltotta, Jozef Hamala vásárolta, a fő szervező (a végrehajtók közül) Vladimír Meèiar legjelentősebb hírnévre szert tett állami bérgyilkosa, Jozef Roháè volt. A társaság több állam titkosszolgálatának szoros gyűrűjében a budapesti Béke Szállóban szállt meg, amelynek vendéglistáját egyébként is folyamatosan ellenőrizte az NBH Roháè-csal és Roháè nélkül is. Az aranykéz utcai robbantásos merényletet követően a pártok nem tudták eltussolni, hogy megvannak az elkövetők, de olyan pánikban volt mindenki, hogy mi lesz, ha Roháè-ékat elfogják, hogy átengedték őket a határon, ahol a befogadó állam már könnyűszerrel el tudta adni az akkori buta lakosságnak, hogy tekintettel a két ország közötti távolságokra, mivel mintha még a telefont sem találták volna fel, Roháè-éknak nyomuk veszett.

A nyomozást arra a kontraproduktív érdemei és az alvilággal látványosan egybekelt mivolta miatt a médiamaffia által sztárrendőrré avanzsált Doszpot Péterre bízták, aki a minden idők legjelentősebb maffiatanújává a titkosszolgálatok által nevelt Nógrádi Zsolt olajtanút vezető rendőrként meghallgatta, majd úgy találta, hogy a töménytelen mennyiségű, a politikusok és az alvilág jeles személyei által elkövetett bűntettek feltárását illetően nincsen semmi dolga, hanem jobb azt az ún. "döglött ügyek osztálya" irtózatosan utolsó bűnöző vezetőjére, Kovács Lajosra bízni, aki mint mindig, az állami, tömeggyilkos bűnszervezeti bűnözés jól nevelt ólomkatonájaként A-tól Z-ig mindent eltussolt, majd a sokszoros gyilkos keresztapa, így nem csodálható módon az Orbán Viktor-éra belügyminiszterévé kinevezett Pintér Sándorral az élen a Nógrádi Zsolt öccsét, az Ádámot juttatták börtönbe saját apja meggyilkolásának hamis vádjával. Nógrádi Ádám ártatlanságáról valamennyi számot tevő tényfeltáró meg volt és van győződve a mai napig. Az Ádám elleni Pintér-féle ámokfutás során kínjukban azt próbálták felhasználni, hogy az amúgy profinak is nevezhető, továbbá notórius hazudozó Ádám egy alkalommal állítólag azt hazudta lehallgatott telefonjába, hogy ő volt a tettes. Mi tudjuk, hogy egy ember számtalan okból mondhat ilyet úgy, hogy valójában azt sem tudja, hogy egy késnek vagy pisztolynak melyik felén van a markolata.


Mogilevicsnek legalább akkora befolyása volt Magyarországon mint Oroszországban, a letartóztatásakor írodott számos tudosítás, pl. a Guardian cikke is említi, hogy a bázisa a kilencvenes években nem Oroszország hanem Magyarország volt.

Russia's most notorious mafia boss arrested in Moscow
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/25/russia.lukeharding

Quote:
In the 1990s he apparently transferred the base of his criminal operations to Hungary. Here, Mogilevich was allegedly involved in a network of prostitution and smuggling, living in a fortified villa outside Budapest.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Mon Sep 21, 2009 7:51 am    Post subject: Reply with quote

Happy, ma este nyolckor kötelező Kékfény-nézés:
http://www.hirado.hu/Hirek/2009/09/19/18/Exkluziv_interjut_adott_a_Kekfenynek_Jozef_Rohac.aspx
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Tue Sep 22, 2009 10:34 am    Post subject: Reply with quote

A műsort itt lehet megnézni, Roháè a vége felé van. Nem egy mélyinterjú, az összeállítás inkább a hátteret próbálja magyarázni, Roháètól csak kiragadott mondatokat vágnak be...

http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/09/21/21/Kekfeny_2009_szeptember_21_.aspx
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Tue Sep 22, 2009 12:32 pm    Post subject: Reply with quote

Balról: képek Jozef Rohácról egészen a letartóztatásáig
Jobbról: a Magyarországra szállított Jozef Rohác (pl. a tegnapi Kék Fény adásból származó képek)A fogas kérdés: vajon ugyanazon embert ábrázolja-e az összes kép? Az eredeti Rohác vajon élhet-e még, avagy a magyar 'szakszolgálatok' még Prágában (v. közvetlen a Budapestre való érkezés után) eltették láb alól miután az oroszok (vélhetöen ök voltak azok) lebuktatták

Rohác annyit tud (ha még valóban él), amennyivel Magyarországon forradalmat lehetne elöidézni, felmerül tehát a kérdés, amit Molnár F is feltesz a fentebb a topikban is idézett cikkében:

Quote:
Jan Roháè elfogásáról az első gondolata sokaknak az - akik nem a médiából tanultak maffiológiát és állami szervezett bűnözést -, hogy nem-e lehet, hogy ez az ember nem Roháè.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
VukLuxKlanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 794
Location: Nagymegyer - rókalyuk

PostPosted: Tue Sep 22, 2009 1:21 pm    Post subject: Reply with quote

...pedig ő Roháè...
_________________
...a tyúk a mindenség végzete,le róla az összes tollal!!!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Tue Sep 22, 2009 3:13 pm    Post subject: Reply with quote

Az akcentusa autentikus szlovákiai magyar, ezt igazolom... de a képek csak úgy 95%ban hasonlítanak, a "régi" Rohácnak hosszúkás tojásfeje van, míg a mostaninak mintha valamivel kerekebb lenne, és hiányzik a fizimiskájáról az a tipikus "Freddie Mercury"-s vonás, ez egy picit zavar.

Bár tulajdonképpen mindegy, ha valódi, ha nem, nyilvánosan úgyse fog elmondani semmit, ö nem. De majd lehet, idövel valaki (a nagypolitikából) szivárogtatni fog...
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Kukac kávéház All times are GMT
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group